Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cydlynu gweithgareddau llesiant cymunedol lleol

Mae Cydlynu Cymunedau Lleol yn rhan bwysig o ddull ataliol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o gynnal annibyniaeth a llesiant.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo pobl na fyddai eu hanghenion fel arfer yn bodloni meini prawf cymhwystra ar gyfer gofal a chymorth.

Y nod yw cynorthwyo pobl trwy hyrwyddo cryfder a gwytnwch unigolion.

Cysylltu â chydlynwyr cymunedol lleol

Kevin Mably, Cydlynydd Cymunedau Lleol Cwm Garw:

Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Betws, Brynmenyn, Ton-du, Ynysawdre ac Abercynffig.

Kevin Mably
Ffôn: 07794 052489

Sara Brown, Cydlynydd Cymunedau Lleol Cwm Llynfi:

Goetre-hen, Llangynwyd, Maesteg, Cwmfelin, Nantyffyllon, Garth a Chaerau.

Sara Brown
Ffôn: 07815 579082

Jen John, Cydlynydd Cymunedau Lleol Cwm Ogwr:

Nant-y-moel, Cwm Ogwr, Lewistown, Pantyrawel, Melin Ifan Ddu, Evanstown, Bryncethin a Sarn.

Jen John
Ffôn: 07974 059811

Chwilio A i Y