Accessibility links

1
Dewis iaith

Digwyddiadau

Croeso i dudalennau digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Chwiliwch am ddigwyddiadau neu cyflwynwch fanylion digwyddiad yr hoffech ei weld ar y rhestr.

Chwilio am ddigwyddiadau


Diwrnod Agored Rheilffordd Cwm Garw

Dewch draw i ddiwrnod agored Rheilffordd Cwm Garw! Mae’r rheilffordd yn gwneud cynnydd o flwyddyn i flwyddyn – dewch i weld beth sydd wedi digwydd ers eich ymweliad diwethaf!

Sgiliau beicio am ddim i deuluoedd

Sesiwn hwyliog i'r teulu i oedolin a phlant ei fwynhau gyda'i gilydd. Cyfle i wella eich sgiliau beicio mewn amgylchedd heb draffig. Gweithgareddau a gemau pleserus i wella hyder a sgiliau.

Sgiliau beicio am ddim i deuluoedd

Sesiwn hwyliog i'r teulu i oedolin a phlant ei fwynhau gyda'i gilydd. Cyfle i wella eich sgiliau beicio mewn amgylchedd heb draffig. Gweithgareddau a gemau pleserus i wella hyder a sgiliau.

Balansabledd

Mae rhaglen Balansabledd yn dysgu eich plentyn i reidio beic gan ddefnyddio beiciau heb bedal, gan ganolbwyntio ar sefydlu'r sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol ar gyfer beicio mewn fford hwyliog. Cyfle i ddatblygu swyddogaeth motor, balans, cydsymudiad ac ymwybyddiaeth o ofod, a fydd yn galluogi eich plentyn i deimlo'n hyderus, diogel a sicr yn barod ar gyfer symud ymlaen i feic gyda phedalau.

Sgiliau beicio am ddim i deuluoedd

Sesiwn hwyliog i'r teulu i oedolin a phlant ei fwynhau gyda'i gilydd. Cyfle i wella eich sgiliau beicio mewn amgylchedd heb draffig. Gweithgareddau a gemau pleserus i wella hyder a sgiliau.

Chwilio A i Y