Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Digwyddiadau

Croeso i dudalennau digwyddiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Chwiliwch am ddigwyddiadau neu cyflwynwch fanylion digwyddiad yr hoffech ei weld ar y rhestr.

Chwilio am ddigwyddiadau


Cynllun Chwarae Cymraeg am ddim

Mae Menter Bro Ogwr wedi trefnu ein cynlluniau chwarae eleni a byddant yn hygrych i blant rhwng 4 a 12 oed.

Gwersyll Rygbi Merched

Mae gennym ystod o ddigwyddiadau penodol i chwaraeon yn digwydd yr haf hwn.

Sesiynau Blasu Balanceability

Mae rhaglen Balanceability yn addysgu eich plentyn i reidio gan ddefnyddio beiciau heb bedalau, gan ganolbwyntio ar feithrin y sgiliau sylfaenol sy'n ofynnol i feicio

Tennis

Yn newydd i'r rhaglen mae Clwb Tennis Pen-y-bont ar Ogwr wedi agor ei ddrysau i ParkLives ar gyfer haf 2019, gan wneud ei gyrtiau ar gael i blant ddod i roi cynnig ar dennis, yn rhad ac am ddim.

Chwilio A i Y