Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Caffaeliad - canllawiau cyflenwyr

Fel y cyflogwr mwyaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym yn cynnig cyfleoedd gwerthu mawr i gwmnïau yn yr ardal i gyflenwi nwyddau a gwasanaethau.

Mae’r wybodaeth a ddarperir yn y Canllawiau Cyflenwyr yn egluro sut y dylai cwmnïau lleol fynd ati i wneud cais am gontractau a thendrau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a beth yw’r broses er mwyn gwneud hynny.

Gwybodaeth Bellach i Gontractwyr ar Brosiectau Trafnidiaeth a Pheirianneg

Lawrlwythwch y wybodaeth i gontractwyr isod:

Last Updated: 21/02/2017
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud