Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’

Bydd yr awdurdod lleol yn ailddechrau'r cynllun 'dim tocyn, dim teithio' ar gyfer pob cludiant i ddisgyblion o oedran uwchradd o fis Medi 2021.  Dim ond disgyblion sy'n cyflwyno tocyn mynediad i gerbyd cludiant ysgol fydd yn cael teithio.

Fodd bynnag, bydd rhywfaint o hyblygrwydd i ganiatáu i ddisgyblion dderbyn eu tocynnau o'u hysgol yn ystod pythefnos cyntaf tymor yr hydref yn unig.

Chwilio A i Y