Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’

Erbyn hyn mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Gynllun ‘Dim Tocyn, Dim Teithio’ ar gyfer disgyblion. Mae’n effeithio ar ddisgyblion oedran ysgol uwchradd ac, o ddechrau tymor yr haf ar 29 Ebrill 2020, bydd hyn yn berthnasol hefyd i ddisgyblion ysgolion cynradd.

Dim ond disgyblion cymwys gyda thocyn bws cartref-i’r-ysgol neu’r coleg dilys fydd yn cael teithio. Rhaid i’r tocyn fod â dyddiad dod i ben dilys a rhaid i rif y llwybr gyfateb i’r bws maent yn ei ddal. Os bydd disgyblion yn ceisio mynd ar fws heb docyn dilys, bydd y cludiant yn cael ei wrthod heb ystyried eu cymhwysedd.

Mwy o wybodaeth am beth i’w wneud os yw tocyn plentyn ar goll neu wedi’i ddifrodi.

Cael tocyn bws dilys

Gallwch wneud cais ar-lein os ydych yn gwybod bod eich plentyn yn gymwys. Rydym yn darparu cludiant cartref-i’r-ysgol neu’r coleg am ddim i ddisgyblion yn seiliedig ar feini prawf cymhwysedd, y mae ein Polisi Cludiant Cartref-i’r-Ysgol neu’r Coleg yn eu hesbonio ymhellach.

Chwilio A i Y