Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gynradd y Santes Fair

B47 - Bracla
B48 - Pencoed a’r Felin Wyllt
B49 - Porthcawl
MB11 - Broadlands

B47 - Bracla

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B47.
Amser Safle bws
08:00am
08:03am
08:05am
08:06am
08:06am
08:07am
08:08am
08:09am
08:12am
08:15am
08:17am
08:18am

08:20am
08:24am
08:26am
Safle bws, Church Acre (gyferbyn â Raphael Avenue)
Safle bws, Church Acre (ger Hunters Lodge)
Safle bws, Channel View (gyferbyn â’r blwch ffôn)
Safle bws, Channel View (Hazeldene Avenue)
Safle bws, Channel View (The Woodlands)
Safle bws, Brackla Way (Rhiw Las)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Maes Talcen)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn â Highfields)
Safle bws, Brackla Way (gyferbyn ag ysgol iau Bracla)
Cilfan ger Princess Way (Ger Chorlywood Close)
Safle bws y tu allan i’r Ysgol Gymraeg (Prif fynedfa)
Safle bws rhwng Bro-Ogwr a milfeddygfa Shepherds
(rhwng y ddau gylchfan).
Safle bws, Brackla Way (Cornel Tafarn y Two Brewers)
Safle bws, Coychurch Road (gwaelod Waunscil Avenue)
Coychurch Road (Wrth yr hen siopau banana / safle gwerthu ceir)

B48 - Pencoed a’r Felin Wyllt

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

The B48 bus’s timetable.

Time

Bus stop

08:00am

Bus stop, Pentwyn Road (Morris Garage)

08:03am

Bus stop, Penprysg Road (Clinic)

08:05am

Bus stop, Penybont Road (Opposite monument)

08:07am

Bus stop, Maerdy Park

08:12am

Bus stop, Whitehorse, Coychurch

08:17am

Trem Y Castell

08:19am

Parc Derwen

08:21am

Bus stop, Litchard Hill (currently not in use)

08:22am

Litchard Mission bus stop

08:24am

Bus stop, Wildmill Lane

08:25am

Wildmill shelter

08:27am

Bus stop, Wildmill Shops

08:31am

Bus stop POW Hospital

B49 - Porthcawl

Cwmni: Easyway Minibus Hire 01656 655655

Amserlen bws B49.
Amser Safle bws
07:50am
07:53am
08:05am
08:09am
08:15am
08:10am
08:12am
08:17am
08:19am
08:21am
08:25am
08:27am
08:34am
Safle bws, John Street (Royal Oak)
Safle bws, Northway Road (mewn blwch ffôn)
Safle bws, Heol Llan
Safle bws, Meadow Street
Safle bws, Commercial Street
Safle bws, Heol Llan
Safle bws, Heol y Parc (Ysgol Gynradd Afon y Felin)
Safle bws, Pyle Cross
Safle bws, Capel Pisgah
Safle bws, Commercial Street
Safle bws, Three Horseshoes (Cefn Cribwr)
Safle bws, Y Graig
Safle bws, Tŷ Mawr (Trelales)

MB11 - Broadlands

Cwmni: Easyway Minibus Hire 01656 655655

Amserlen bws MB11.
Amser Safle bws
07:55am Safle Bysiau, Ffordd y Bont-faen (Wyndham Crescent yn y bore / Gorsaf yr Heddlu yn y prynhawn)
08:00am Safle Bysiau Ysgol Brynteg
08:07am Carreg Lwyd - Cornel Parc y Fro
08:09am Carreg Lwyd - Cornel Dôl y Dylluan
08:11am Carreg Lwyd - Cornel Bryn Dryslwyn
08:13am Carreg Lwyd - Gyferbyn â Gelli Wen
08:15am Heol Blandy - Gyferbyn â Pant Gwyn
08:17am Heol Blandy – Corner of Heol y Fronfraith Fawr
08:18am Heol Blandy – Gwaelod Heol y Fronfraith Fawr

Chwilio A i Y