Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

B52 - Bracla a Parc Derwen
B53 - Cefn Glas
B54 - Broadlands
B55 - Pencoed
B56 - Tondu ac Aberkenfig
B57 - Sarn a Bryncethin
B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

B52 - Bracla a Parc Derwen

Cwmni: Peyton Travel Ltd: 01656 661221

Amserlen bws B52.
Amser Safle bws
08:30am

Safle bws, Parc Derwen (Heol Stradling)

08:34am

Safle bws Heol West Plas (ger swyddfa’r post/castell Coety)

08:36am Safle bws, Trem y Castell
08:40am Safle bws Hunters Lodge  
08:42am Safle bws wrth The Hollies, Channel View
08:44am Safle bws gyferbyn â Bishopswood / Channel View
08:46am Safle bws ar ôl Underwood Place, Channel View
08:48am Safle bws ger The Woodlands, Channel View

B53 - Cefn Glas

Cwmni: 

Amserlen bws B53.
Amser Safle bws

08:19am
08:23am
08:25am
08:26am
08:27am

08:28am

08:32am

08:35am

Bryntirion Hill Bus Stop (facing up Bryntirion Hill)
Bus stop, Ffordd Llangewydd (cyn troi at Barnes Avenue)
Safle bws, cornel Heol Ty Main, ar Barnes Avenue
Safle bws, ger Cae Hen Eglwys, ar Barnes Avenue
Safle bws, gyferbyn â Chiswick Close, ar Barnes Avenue
Fflatiau Tŷ Nant, ar Ffordd Llangewydd, Cefn Glas
Heol Y Nant (Cyffordd gyferbyn â Heol-Y-Frehines A Heol-Y-Nant
Pen Stryd y Parc (Arhosfan bysiau y tu allan i Adeilad Llys St Margaret)

B54 - Broadlands

Cwmni: Pencoed Travel 01656 860200

Amserlen bws B54.
Amser Safle bws
8:20am
8:30am
Trelales
Safle bws ar Broadlands

B55 - Pencoed

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen bws B55.
Amser Safle bws
08:05am
08:10am
08:15am
08:16am
08:20am
08:25am
-
08:28am
08:35am
08:40am
08:45am
Safle bws, Clwb Cymdeithasol Heol y Cyw
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Safle bws, Pant Glas
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road (Cysgodfan bws Hendre Road / Greenacre Drive)
Lleng Brydeinig Pencoed
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, Neuadd Llangrallo (Ni ddefnyddir ar hyn o bryd)
Mynediad Cerddwyr Erw Hir ar Coychurch Road

B56 - Tondu ac Abercynffig

Cwmni: Davey Travel Ltd 01656 725073

Amserlen bws B56.
Amser Safle bws
08:07am

Safle Bws ar  ôl Redrow

08:09am Gwaelod Jumbo Hill
08:10am Safle bws, Tondu Gasworks
08:12am Safle bws, Clwb Criced Tondu
08:15am Derllwyn Hill/Close
08:20am

Llynfi Arms

08:23am Abercynffig (Welshbreakers)
08:24am Safle Bws Ffordd Pen-y-bont ar Ogwr (wrth Fwyty Simla)
08:27am Tafarn y Swan, Ffordd Penyfai, Abercynffig
08:30am Safle Bws Ffordd Penyfai / Heol Tynygarn
08.33am Safle Bws, Heol Yr Eglwys / Protheroe Ave
08.42am Safle Bws Ffordd Tondu (Clwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr)

B57 - Sarn a Bryncethin

Cwmni: Creigiau Travel 02920 890220

Amserlen bws B57.
Amser Safle bws
08:35 Bryncethin (cilfan y tu allan i Ogmore Comprehensive School)

08:38 Royal Oak, Bryncethin
08:40 Ysgol Iau Bryncethin
08:42 Safle bws Canola
08:44 Safle bws Swyddfa Post Sarn (gyferbyn ar y daith yn y bore)
08:46 Pen uchaf Sarn Hill
08:50 Safle bws Dunlops

B58 - Y Felin Wyllt a Llidiard

Cwmni: Village Bus 01656 720795

Amserlen bws B58.
Amser Safle bws
08:35am
08:37am
08:40am
08:41am
08:42am
Safle bws, cysgodfa Melin Wyllt
Safle bws Litchard Mission
Safle bws, Litchard Hill
Safle bws Ysbyty Tywysoges Cymru / Pendre
Safle bws, Siop Sglodion Coity Road

Chwilio A i Y