Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Babyddol yr Archesgob McGrath

B1 - Maesteg
B2 - Betws ac Abercynffig
B3 - Penyfai
B4 - Sarn
B5 - Cwm Garw
B6 - Cwm Ogwr
B7 - Llidiard
B8 - Broadlands/Cefn Glas
B10 - Porthcawl
B11 - Pencoed

B1 - Maesteg

B1a – Maesteg – Llwybr Gwyrdd

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Gwyrdd B1a.
Amser Safle bws
08:00am
08:04am
08:06am
08:09am
08:15am
08:17am
08:19am
08:20am
08:22am
08:23am

Cymmer Road
Hermon Road
Hearts of Oak
Nanty Library
Cwrt y Mwnws
Malsters
Royal Oak
Bethania Street Flats
Llwydarth Road
Brick Row  

B1b – Maesteg – Llwybr Glas

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Glas B1b.
Amser Safle bws
08:00am Davies Terrace
08:05am Heol Ty Gwyn
08:08am Maesteg Hospital
08:10am Neath Road
08:15am Salisbury Road
08:18am Fairfield Avenue
08:20am Red Cow
08:22am Garn
08:32am Coytrahen

B1c – Maesteg – Llwybr Oren

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Oren B1c.
Amser Safle bws
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:12am
08:13am
08:14am
08:15am
08:18am
08:21am
Blaencaerau Road
Caerau Square
Tonna
The Travellers, Nantyffyllon
Beethovens
Castle Street
Cwmdu Street
Bridgend Road, Garth – mae pob yn aros
Garth Celtic
Cwmfelin Primary

B1d – Llangynwyd & Tondu (Derllwyn Road)

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen llwybr B1d.
Amser Safle bws

08:35am

08:40am
08:40am
08:40am

Llangynwyd Square

Derllwyn Hill
Llynfi Arms
Tondu Methodist Church

B2 - Betws ac Abercynffig

Cwmni: Easyway Minibus Hire 01656 655655

Amserlen llwybr B2.
Amser Safle bws
08:00am
08:02am
08:04am
08:06am
08:07am
08:11am
08:16am
Safle uchaf Betws
Safle bws, Tafarn Oddfellows
Safle gwaelod Betws
Safle bws, Penybryn Road
Safle bws, Jumbo Hill
Safle bws, Oak Street / Bridgend Road (Abercynffig)
Safle bws, Sgwâr Abercynffig

B3 - Penyfai

Cwmni: Creigiau Travel 02920 890220

Amserlen llwybr B3.
Amser Safle bws
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
Safle bws, Swan Inn (Abercynffig)
Safle bws, Heol Tyn y Garn (Penyfai Road)
Safle bws, Pheasant Inn
Safle bws, Plas Tymawr

B4 - Sarn

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B4.
Amser Safle bws
08:25
08:28
08:32
08:35
Heol Canola – Gyferbyn â’r Ysgol
Heol Canola - Queens Avenue
Bryncoch Road
Heol Bryncwils

B5 - Cwm Garw

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B5.
Amser Safle bws
08:00
08:03
08:05
08:05
08:06
08:08
08:10
08:12
08:17
08:18
08:20
Gwesty Blaengarw
Sgwâr Blaengarw
Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
Sgwâr Pontycymer
Penclawdd Pontycymer
Pantygog
Lluest
Llangeinwyr-Pandy
Gwaelod Jumbo Hill
Y Gweithfeydd Nwy
Clwb Criced Tondu

B6 - Cwm Ogwr

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B6.
Amser Safle bws
08:00 Caedu
08:03 Y siop gyferbyn â Clacks, Cwm Ogwr
08:05 Fairy Glen, Wyndham
08:07 Safle bws Top Club, Nantymoel
08:10 Safle bws Cloc Pricetown, Nantymoel
08:15 Safle bws ger tafarn y Fox & Hounds, Cwm Ogwr
08:17 Safle bws ger garej John Thomas
08:20 Safle bws Lewistown
08:22 Safle bws Pantyrawel
08:25 Rhodfa Dimbarth
08:30 Safle bws Melin Ifan Ddu
08:35 Safle bws ger Gwesty Dunraven, Bryncethin
08:38 Safle bws ger tafarn y Royal Oak, Bryncethin

B7 - Llidiard

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B7.
Amser Safle bws
08:15
08:20
08:22
08:24
08:28
08:32
08:35
Arhosfan bysiau, Coety Road (siop sglodion)
Safle bws, yn agos I bontydd dwbi
Safle bws, Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Cysgodfan Bws, Pen uchaf Litchard Hill
Safle bws Ystâd Parc Derwen
Cylchfan - Heol Simonston

B8 - Broadlands/Cefn Glas

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen llwybr B8.
Amser Safle bws

07:50am
07:52am
07:55am
08:00am

08:03am
08:05am
08:08am
08:10am

Safle bws, y Tŷ Mawr (Trelales)
Safle bws, Clwb OCLP
Safle bws, Broadlands
Bryngolau (Safle bws ger y fflatiau gyferbyn â Heol-y-Frenhines)
Merlin Crescent (yn y pant gyferbyn â’r blwch ffôn)
Longfellow Drive (Safle bws cyhoeddus swyddogol)
Siopau (Llangewydd Road) ger y biniau ailgylchu
Heol y Nant (Gyferbyn â’r gyffordd â Heol-y-Frenhines)

B10 - Porthcawl

Cwmni: Easyway Minibus Hire 01656 655655

Amserlen llwybr B10.
Amser Safle bws
07:50am
07:52am
07:54am
07:56am
08:00am
08:02am
08:04am
08:05am
08:07am
08:10am
08:13am
08:15am
Safle bws John Street
Woodland Avenue (safle bws gyferbyn â Pharc y Berllan)
Y Globe (safle bws ar y gornel wrth yr orsaf betrol)
Arosfa (safle bws y tu allan i St Clares School)
Safle bws, De Corneli
Safle bws Heol Las, gyferbyn â Premier Stores
Cilfan bws y tu allan i Afon y Felin Primary School
Safle bws, Marlas Road (Collwyn Road)
Arhosfan bws, Capel Pisgah
Arhosfan bws, Heneb
Arhosfan bws, Ysgol Gynradd Cefn Cribwr
Arhosfan bws, gyferbyn â Chanolfan Bywyd Bethlehem

B11 - Pencoed

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B11.
Amser Safle bws
07:55am
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:14am
08:15am
08:20am
Safle bws, High Street (The Plough)
Safle bws, Pentwyn Road (Garej Morris)
Safle bws, Heol y Gerddi
Safle bws, Erw Wen (Glyn y Mel)
Safle bws, Hendre Road
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, Parc Bocam
Safle bws, White Horse Llangrallo

Chwilio A i Y