Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gyfun Babyddol yr Archesgob McGrath

B1 - Maesteg
B2 - Betws ac Abercynffig
B3 - Penyfai
B4 - Sarn
B5 - Cwm Garw
B6 - Ogmore valley
B7 - Llidiard
B8; - Broadlands/Cefn Glas
B10 - Porthcawl
B11 - Pencoed

B1 - Maesteg

B1a – Maesteg – Llwybr Gwyrdd

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Gwyrdd B1a.
Amser Safle bws
08:00am
08:04am
08:06am
08:09am
08:15am
08:17am
08:19am
08:20am
08:22am
08:23am
08:24am

Cymmer Road
Hermon Road
Hearts of Oak
Nanty Library
Cwrt y Mwnws
Malsters
Royal Oak
Bethania Street Flats
Llwydarth Road
Brick Row  
Cwmfelin Primary

B1b – Maesteg – Llwybr Glas

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Glas B1b.
Amser Safle bws
08:00am Davies Terrace
08:05am Heol Ty Gwyn
08:08am Maesteg Hospital
08:10am Neath Road
08:15am Salisbury Road
08:18am Fairfield Avenue
08:20am Red Cow
08:22am Garn
08:32am Coytrahen

B1c – Maesteg – Llwybr Oren

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr Oren B1c.
Amser Safle bws
08:00am
08:03am
08:05am
08:08am
08:12am
08:13am
08:14am
08:15am
08:18am
Blaencaerau Road
Caerau Square
Tonna
The Travellers, Nantyffyllon
Beethovens
Castle Street
Cwmdu Street
Bridgend Road, Garth – mae pob yn aros
Garth Celtic

B1d – Llangynwyd & Tondu (Derllwyn Road)

Cwmni: Wilkins Coaches 01639 852600

Amserlen llwybr B1d.
Amser Safle bws

08:25am
08:30am
08:32am
08:32am

Llangynwyd Square
Derllwyn Hill
Llynfi Arms
Tondu Methodist Church

B2 - Betws ac Abercynffig

Cwmni:Peyton Travel Ltd: 01656 661221

Amserlen llwybr B2.
Amser Safle bws
08:10am Safle uchaf Betws
08:12am Safle bws, Tafarn Oddfellows

08:14am Safle gwaelod Betws

08:16am Safle bws, Penybryn Road
08:17am Safle bws, Jumbo Hill

08:21am Safle bws, Oak Street / Bridgend Road (Abercynffig)

08:26am Safle bws, Sgwâr Abercynffig

B3 - Penyfai

Cwmni: Cresta Coaches: 01656 660366 

Amserlen llwybr B3.
Amser Safle bws
08:10am
08:13am
08:15am
08:18am
Safle bws, Swan Inn (Abercynffig)
Safle bws, Heol Tyn y Garn (Penyfai Road)
Safle bws, Pheasant Inn
Safle bws, Plas Tymawr

B4 - Sarn

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B4.
Amser Safle bws

08:28

Heol Canola - Opp School

08:28

Heol Canola - Queens Avenue

08:32

Bryncoch Road

08:35

Heol Bryncwils

B5 - Cwm Garw

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B5.
Amser Safle bws
07:50 Gwesty Blaengarw
07:53 Sgwâr Blaengarw
07:55 Yr Hen Orsaf Heddlu, Pontycymer
07:56 Sgwâr Pontycymer
07:58 Pantygog
08:00  Lluest
08:01 Sgwâr Llangeinwyr
08:02 Llangeinwyr-Pandy
08:05 Sing Ping
08:07 Gwaelod Jumbo Hill
08:08 Y Gweithfeydd Nwy
08:10 Clwb Criced Tondu

B6 - Ogmore Valley

Company: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B5.
Amser Safle bws

08:00

08:03
08:05
08:07
08:08
08:10
08:15
08:17
08:20
08:22

08:25
08:30
08:35
08:38

Caedu

Shop opposite Clacks, Ogmore Vale
Fairy Glen, Wyndham
Top Club bus stop, Nantymoel
Stormy Lane bus stop, Nantymoel
Pricetown Clock bus stop, Nantymoel
Bus stop by Fox & Hounds Pub, Ogmore Vale
Bus stop by John Thomas Garage
Lewistown bus stop
Pantyrawel bus stop

Dimbarth Avenue
Blackmill bus stop
Bus stop by Dunraven Hotel, Bryncethin
Bus stop by Royal Oak Pub, Bryncethin

B7 - Llidiard

Cwmni: Gwyn Jones Coaches 01656 720300

Amserlen llwybr B7.
Amser Safle bws
08:15
08:20
08:22
08:24
08:28
08:32
08:35
Arhosfan bysiau, Coety Road (siop sglodion)
Safle bws, yn agos I bontydd dwbi
Safle bws, Cysgodfan y Felin Wyllt
Safle bws, Litchard Mission
Cysgodfan Bws, Pen uchaf Litchard Hill
Safle bws Ystâd Parc Derwen
Cylchfan - Heol Simonston

B8 - Broadlands/Cefn Glas

Cwmni: Cresta Coaches 01656 660366

Amserlen llwybr B8.
Amser Safle bws

08:00am

Safle bws, y Tŷ Mawr (Trelales)

08:02am

Safle bws, Clwb OCLP

08:05am

Safle bws, Broadlands

08:10am

Bryngolau (Safle bws ger y fflatiau

08:13am

Merlin Crescent (yn y pant gyferbyn â’r blwch ffôn)

08:15am

Longfellow Drive (Safle bws cyhoeddus swyddogol)

08:18am

Heol Y Nant (safle bws wrth y ganolfan gymunedol)

08:20am

Heol Y Nant (y gyffordd gyferbyn â Heol y Frenhines)

B10 - Porthcawl

Cwmni: Valley Cars - 07772608369

Amserlen llwybr B10.
Amser Safle bws
08:00am Safle bws John Street
08:02am Woodland Avenue (safle bws gyferbyn â Pharc y Berllan)

08:04am Y Globe (safle bws ar y gornel wrth yr orsaf betrol)

08:06am Arosfa (safle bws y tu allan i St Clares School)

08:10am Safle bws, De Corneli

08:12am Safle bws Heol Las, gyferbyn â Premier Stores

08:14am Cilfan bws y tu allan i Afon y Felin Primary School

08:15am Safle bws, Marlas Road (Collwyn Road)

08:17am Arhosfan bws, Capel Pisgah

08:20am Arhosfan bws, Heneb

08:23am Arhosfan bws, Ysgol Gynradd Cefn Cribwr

08:25am Arhosfan bws, gyferbyn â Chanolfan Bywyd Bethlehem

B11 - Pencoed

Cwmni: Peyton Travel 01656 661221

Amserlen llwybr B11.
Amser Safle bws
07:48am
07:53am
07:58am
08:05am
08:07am
08:15am
08:20am
Safle bws, Penprysg road 
Safle bws, Heol Gerddi
Safle bws, Heol Hendre
Safle bws, Y Gofeb
Safle bws, Parc Maerdy
Safle bws, White Horse Llangrallo
Safle bws, Neuadd Goffa, Llangrallo

 

Chwilio A i Y