Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl lleoliad

Archebwch yn fuan, gan fod y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddydd Mercher 25 Medi. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn dechrau yn yr wythnos sy’n cychwyn 30 o Fedi.

Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi 'Cyflwyniad i Ddylunio Mewnol' yng Nghanolfan Bensiynwyr Awel-y-Môr.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Iau 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn galw heibio ddigidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Cwm Ogwr.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mercher 2pm hyd at 4:30pm Am ddim

 

Cymorth gyda Saesneg a Mathemateg

Yr amserlen ar gyfer Cymorth gyda Saesneg a mathemateg yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Diwrnod Amser Ffi
Dydd Llun i Ddydd Mercher 9yb hyd at 4yp Am ddim

Tsutsumi

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Tsutsumi yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Iau 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn galw heibio ddigidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mercher 9yb hyd at 12yp Am ddim

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Prynu a Gwerthu Ar-lein yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 10yb hyd at 12yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Taenlenni i Ddechreuwyr

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mawrth 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mawrth 9yb hyd at 12yp Am ddim

 

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Sarn.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mawrth 9yb hyd at 12yp Am ddim

 

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Amserlen ar gyfer y sesiwn galw heibio digiol yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin
Dydd Amser
Gwener Y bore

Garddio Organig

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amserlen ar gyfer gwersi 'Garddio Organig' yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Mercher 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Aros yn Iach: Rheoli Straen

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amserlen ar gyfer gwersi 'Aros yn Iach: Rheoli Straen' yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Llun 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 1

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amserlen ar gyfer gwersi 'Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 1'.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Iau 1yp hyd at 3yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Amserlen ar gyfer y Sesiwn Galw Heibio Digidol yn Llyfrgell Abercynffig
Dydd Amser
Mawrth Y prynhawn

 

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yn Llyfrgell Pencoed.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Llun Y bore Am ddim

 

Sesiwn galw heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yn Llyfrgell Pen-y-bont at Ogwr.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Llun Y prynhawn Am ddim

 

Anelu'n Uwch: Fy Nyfodol

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer Paratoi ar gyfer 'Anelu'n Uwch: Fy Nyfodol' ym Maesteg 7777.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
15 Dydd Iau 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim.

Cofrestrwch nawr.

Taenlenni i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Taenlenni i Ddechreuwyr' ym Maesteg 7777
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Llun 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim
9 Dydd Mercher 9:15yb hyd at 11:15yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Prynu a Gwerthu Ar-lein' ym Maesteg 7777.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 1:30yp hyd at 3:30yp Am ddim.

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg ar gyfer y Gwyliau

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Sbaeneg ar gyfer y gwyliau yn Neuadd Eglwys Nolton.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Llun 7yb hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Sbaeneg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr' yn Neuadd Eglwys Nolton.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Llun 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi 'Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2' yn Neuadd Eglwys Nolton.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Iau 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru

Yr amserlen ar gyfer gwersi 'Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Dechreuwyr' yn Neuadd Les Pencoed.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Mawrth 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Aros yn Iach: Rheoli Straen

Achredwyd gan Agored Cymru

Amserlen ar gyfer 'Aros yn Iach: Rheoli Straen' yn Neuadd Les Pencoed.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Llun 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Amserlen ar gyfer y Sesiwn Galw Heibio Digidol yn Siop Gymunedol Mulligan
Dydd Amser
Iau Y bore

Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amerlen ar gyfer 'Ffrangeg ar gyfer Gwyliau: Gwella Dechreuwyr' yn Y Ganolfan.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Iau 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Taenlenni i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Taenlenni i Ddechreuwyr' yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mercher 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer Paratoi ar gyfer 'Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr' yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mawrth 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

 

Anelwch yn Uwch Eto

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Anelwch yn Uwch Eto' yn Y Parth.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
15 Mercher 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Chwilio A i Y