Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Chwilio cyrsiau yn ôl lleoliad

Archebwch yn fuan, gan fod y dyddiad cau ar gyfer cofrestru ddydd Mercher 8 Ionawr. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau yn dechrau yn yr wythnos sy’n cychwyn 13 Ionawr.

Sesiwn galw heibio ddigidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Cwm Ogwr.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mercher 2pm hyd at 4:30pm Am ddim

 

Cymorth gyda Saesneg a Mathemateg

Yr amserlen ar gyfer Cymorth gyda Saesneg a mathemateg yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Diwrnod Amser Ffi
Dydd Llun i Ddydd Mercher 9yb hyd at 4yp Am ddim

Tsutsumi

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi ' Mwy Fyth o Tsutsumi' yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 1yp hyd at 3yp £10

Cofrestrwch nawr.

Celf Silwét

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi 'Celf Silwét' yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 10yb hyd at 12yp £10

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn galw heibio ddigidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mercher 9yb hyd at 12yp Am ddim

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Prynu a Gwerthu Ar-lein yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 10yb hyd at 12yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Datblygu Cyflwyniadau

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer gwersi Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr yng Nghanolfan Bywyd y Pîl.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mawrth 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Mawrth 9yb hyd at 12yp Am ddim

 

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Amserlen ar gyfer y sesiwn galw heibio digiol yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin
Dydd Amser
Gwener 10yb hyd at 12yp

Garddio ar gyfer Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amserlen ar gyfer gwersi 'Garddio ar gyfer Dechreuwyr' yng Nghanolfan Gymunedol Bryncethin.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Mercher 7yp hyd at 9yp £15

Cofrestrwch nawr.

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2

Achredwyd gan Agored Cymru.

Amserlen ar gyfer gwersi 'Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2'.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Iau 1yp hyd at 3yp £15

Cofrestrwch nawr.

Defnyddio eich Llyfr Coginio Digidol i Goginio ar gyfer eich Teulu

I gael gwybod mwy neu i roi eich enw ar restr cwrs, ffoniwch 01656 642729.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Amserlen ar gyfer y Sesiwn Galw Heibio Digidol yn Llyfrgell Abercynffig
Dydd Amser
Mawrth Y prynhawn

 

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yn Llyfrgell Pencoed.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Llun Y bore Am ddim

 

Sesiwn galw heibio Digidol

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yn Llyfrgell Pen-y-bont at Ogwr.
Diwrnod Amser Ffïoedd
Dydd Llun Y prynhawn Am ddim

 

Datblygu Cyflwyniadau

Wedi'i achredu gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer Paratoi ar gyfer 'Datblygu Cyflwyniadau' ym Maesteg 7777.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mercher 9:15yb hyd at 11:15yb Am ddim.

Cofrestrwch nawr.

Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr' ym Maesteg 7777
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Llun 9:30yb hyd at 11:30yb Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prynu a Gwerthu Ar-lein

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Prynu a Gwerthu Ar-lein' ym Maesteg 7777.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
5 Dydd Iau 1:30yp hyd at 3:30yp Am ddim.

Cofrestrwch nawr.

Sbaeneg ar gyfer Gwyliau, Gwella Dechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Sbaeneg ar gyfer Gwyliau, Gwella Dechreuwyr' yn Neuadd Eglwys Nolton.
Wythnosau Dydd Amser Ffioedd
9 Llun 10yb hyd at 12yp £15

Cofrestrwch nawr.

Sesiwn Galw Heibio Digidol

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer sesiynau galw heibio TG yn Y Ganolfan Porthcawl.
Dydd Amser
Iau Y prynhawn

 

Taenlenni i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer 'Taenlenni i Ddechreuwyr' yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mercher 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr

Achredwyd gan Agored Cymru.

Yr amserlen ar gyfer Paratoi ar gyfer 'Prosesu Geiriau i Ddechreuwyr' yn YMCA Pen-y-bont ar Ogwr.
Wythnosau Diwrnod Amser Ffïoedd
9 Dydd Mawrth 1yp hyd at 3yp Am ddim

Cofrestrwch nawr.

 

Defnyddio eich Llyfr Coginio Digidol i Goginio ar gyfer eich Teulu

I gael gwybod mwy neu i roi eich enw ar restr cwrs, ffoniwch 01656 642729.

Chwilio A i Y