Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Mapiau dalgylch ysgolion ac ysgolion bwydo

Nid oes dalgylchoedd ar gyfer ysgolion ffydd ac ysgolion Cymraeg.

Cliciwch ar ysgol i weld y dalgylch y mae'n ei gwasanaethu.

Ysgolion cynradd (ysgolion ffydd ac ysgolion Cymraeg heb ei gynnwys)

Ysgolion uwchradd (ysgolion ffydd ac ysgolion Cymraeg heb ei gynnwys)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â dalgylchoedd, e-bostiwch os gwelwch yn dda pupilservices@bridgend.gov.uk

Ysgolion bwydo ar gyfer 2018 i 2019

Chwilio A i Y