Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Plant maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Maethu gyda ni

Efallai eich bod wedi meddwl am faethu ers tro. Mae’n wych eich bod wedi cymryd y cam cyntaf i ddysgu mwy, fel bod modd i chi benderfynu ai dyma yw’r peth iawn i chi.

Mae bod yn ofalwr maeth yn unigryw. Er ein bod yn ceisio gweithio gyda theuluoedd fel y gall y plant barhau yn eu cartrefi, nid yw’n bosib na’n ddiogel i wneud hynny bob tro.

Yn yr achos hwn, byddwn yn ceisio dod o hyd i deulu sy’n addas i’w hanghenion, gan sicrhau bod y plentyn yn cael sefydlogrwydd a synnwyr o ddiogelwch.

Drwy recriwtio mwy o ofalwyr maeth, byddwn yn gallu lleoli mwy o blant mewn ardaloedd y maent yn gyfarwydd â nhw, gan leihau unrhyw darfu ar eu bywydau.

Mae ein gofalwyr maeth yno i ddarparu cartrefi cariadus a gofal sy’n newid bywyd i blant na all fyw gyda’u teuluoedd mwyach, gan roi dyfodol hapusach a mwy disglair iddynt. Mae’r holl blant a phobl ifanc sydd angen ein gofal yn dod o gefndiroedd amrywiol tu hwnt.

Os hoffech ddechrau ar eich taith faethu heddiw, beth am gymryd y cam nesaf gyda Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Darllen ein datganiad o bwrpas.

Llenwch y ffurflen ymholiadau ar-lein.

Cysylltwch â ni

Tîm gofal maeth Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01443 425007
Teitl llun: Logo gofal maeth Pen-y-bont ar Ogwr

Chwilio A i Y