Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhwydwaith Natur Cwm Taf

Mae Prosiect Rhwydwaith Natur Cwm Taf wedi llwyddo i gael cyllid o Gronfa Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW) Llywodraeth Cymru.

Nod Rhwydwaith Natur Cwm Taf yw ffurfio cydweithrediad rhwng sefydliadau yn rhanbarth Bwrdd Iechyd Cwm Taf i reoli seilwaith gwyrdd y rhanbarth er budd pobl, busnesau a chymunedau.

Mae’r prosiect wedi’i rannu’n dair thema sy’n cyd-fynd â Chynlluniau Llesiant Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr â themâu gweithredu Cynllun ENRaW:

  • Galluogi - Cynyddu mynediad i seilwaith gwyrdd
  • Grymuso - Gwella ansawdd yr amgylchedd ar gyfer cymunedau ffyniannus.
  • Unith - Creu rhwydwaith cysylltiedig o fannau gwyrdd.

 

Digwyddiadau a gweithgareddau

 

Diwrnod Gwirfoddoli yng Ngolchfeydd Ogwr

02 Rhagfyr 2022, 10am - 2pm

Golchfeydd Ogwr

Mae Rhwydwaith Natur Cwm Taf yn cynnal ei ddiwrnod gwirfoddoli cyntaf fis Rhagfyr.

Dysgwch sut i dorri a choedlannu rhywogaethau nad ydynt yn rhai brodorol fel Conwydden, Creigafal, Rhododendron a mwy.

Bydd te a choffi ar gael, ond rydym yn argymell ichi ddod â’ch cinio eich hun gyda chi.

Cofiwch wisgo dillad addas, oherwydd byddwch yn gweithio yn yr awyr agored - Dillad gwrth-ddŵr, côt gynnes, welis neu fŵts, menig.

I archebu eich lle, anfonwch e-bost at:

Digwyddiad Codi Sbwriel a Glanhau Cymunedol y Nadolig

16 Rhagfyr, 10am - 4pm (Sesiwn galw heibio)

Coedwig Pwll y Broga, Ystâd Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer oedolion (14+ oed)

Bydd Coffi, Te a Mins Peis ar gael ar y diwrnod!

Dewch â dillad gwrth-ddŵr ac esgidiau cadarn gyda chi, mae’r sesiynau’n gorfforol, felly cynghorir disgresiwn - bydd menig, offer a hyfforddiant yn cael eu darparu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lowri.Owen@bridgend.gov.uk

Mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad rhwng Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Chwilio A i Y