Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rhaglen weithgareddau'r gwersylloedd chwaraeon haf

Mae gennym ystod o ddigwyddiadau penodol i chwaraeon yn digwydd yr haf hwn. Mae gemau a gweithgareddau wedi eu strwythuro i bob lefel, felly os yw eich plentyn yn athletwr brwd neu'n syml eisiau rhoi cynnig ar chwaraeon newydd, ein hacademïau a gwersylloedd yw'r ffordd berffaith i fod yn eginol yr haf hwn.

Bydd eich plentyn angen dod â phecyn bwyd gydag ef yn ogystal â digonedd o ddŵr, a gwisgo dillad sy'n addas ar gyfer gweithgareddau chwaraeon. Noder: bydd y gemau yn y rhan fwyaf o achosion yn cael eu cynnal y tu allan, felly cynghorir i'ch plentyn ddod â het, eli haul neu siaced wrth-ddŵr. Ffafrir treinyrs, fodd bynnag caniateir esgidiau rygbi/pêl-droed meddal ar y caeau 3G (dim stỳds)

Yn addas i blant rhwng 3 ac 15 oed, bydd y sesiynau hyn yn cadw’ch plant yn actif ac yn eu helpu i ddatblygu sgiliau symud sylfaenol, ystwythder, cydbwysedd a chydsymudiad.

Edrychwch ar y sesiynau Gwersylloedd Hyfforddi ar gyfer eich plentyn ar ein tudalen digwyddiadau a llenwch ein ffurflen ar-lein i gofrestru eich plentyn ymlaen llaw. Taliadau i’w gwneud mewn arian parod ar ddiwrnod y digwyddiad. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01656 815222.

Chwilio A i Y