Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynlluniau Heini am Oes

Bydd plant sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael manteisio ar lu o gynlluniau Heini am Oes hwyl ac am ddim yr haf hwn. Yn addas i blant rhwng 8 a 12 oed, bydd y sesiynau hwyl ac amrywiol yn canolbwyntio ar chwaraeon, gemau, celf a gweithgareddau creadigol.

Caiff y cynlluniau hyn, sy’n cael eu llunio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a phartneriaid fel Halo Leisure, eu cefnogi gan sawl cyngor cymuned a thref. Byddant yn cael eu cynnal mewn 13 lleoliad cymunedol ledled y fwrdeistref sirol.

Tabl o gynlluniau Heini am Oes sy’n digwydd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Lleoliadau Heini am Oes Dyddiadau’r sesiwn Amserau’r sesiwn
Hyb Cymunedol Bracla
(cefnogwyd gan Gyngor Cymuned Bracla)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst 10am tan 2pm
Canolfan Fywyd Pen-y-bont ar Ogwr
(cefnogwyd gan Gyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Canolfan Gymunedol Caerau
(cefnogwyd gan Gyngor Tref Maesteg)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
 Ysgol Gynradd Coety
(cefnogwyd gan Gyngor Cymuned Coety Uchaf)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Canolfan Fywyd Cwm Garw
(cefnogwyd gan Gyngor Cymuned Cwm Garw)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Canolfan Chwaraeon Maesteg
(cefnogwyd gan Gyngor Tref Maesteg)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Canolfan Fywyd Bro Ogwr
(cefnogwyd gan Gyngor Cymuned Bro Ogwr)
Dydd Llun I dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Ysgol Uwchradd Pencoed
(cefnogwyd gan Gyngor Tref Pencoed)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm
Ysgol Uwchradd Porthcawl
(cefnogwyd gan Gyngor Tref Porthcawl)
Dydd Llun i dydd Gwener, 29 Gorffennaf i 23 Awst​ 10am tan 2pm

Sylwch nad yw’r sesiynau hyn yn opsiwn arall i ofal plant, a rhaid i rieni a gofalwr fod ar gael i gasglu eu plant ar bob adeg. Ni fydd modd i blant ddefnyddio eu ffonau symudol yn ystod y sesiynau.

Bydd angen i rieni gofrestru eu plant ar gyfer cynlluniau Heini am Oes wrth ddod i’r sesiwn gyntaf. Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 01656 815222.

Chwilio A i Y