Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seibiant Byr i Rieni Sy’n Ofalwyr

Ydych chi'n rhiant / gofalwr plentyn neu berson ifanc ag anabledd? Ymunwch â ni ddydd Llun 15 Tachwedd 2021 ar gyfer digwyddiad ymgynghori ac ymgysylltu i edrych ar gyfleoedd am seibiant byr mewn ffordd arloesol. 

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal yn yr Hi-Tide Inn, Porthcawl. Cinio / pryd gyda’r nos a diodydd yn cael eu darparu. Parcio ar gael ar y safle.

Sesiwn Bore, 09.30am – 2.30pm           

Edrych ar rôl cefnogi cymheiriaid, Taliadau Uniongyrchol a chreadigrwydd.

Pynciau’r dydd yn cynnwys ailfeddwl am seibiant, Datblygu Cefnogi Cymheiriaid, Taliadau Uniongyrchol a datblygu sebiant byr creadigol – cyflwynir gan siaradwyr amrywiol.

Sesiwn Gyda’r Nos, 5.30pm – 8.00pm           

Meddwl yn greadigol am Daliadau Uniongyrchol a seibiant byr. 

Y gweithdy i gynnwys Cyflwyniad i Seibiant drwy gyfrwng  / cymuned o ymholiad.

Archebu Lle

I archebu lle yn y digwyddiad yma, llenwch y slip isod a’i ddychwelyd erbyn 7 Tachwedd fan bellaf i: SCWDP@bridgend.gov.uk

Contact

Tîm Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol
Ffôn: (01656) 643228
Cyfeiriad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr , Stryd Angel , Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y