Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cysylltwch â ni ynghylch gofal cymdeithasol oedolion

Daw’r holl ymholiadau ynghylch gofal cymdeithasol oedolion trwy’r Pwynt Mynediad Cyffredin (PMC). Defnyddiwch y PMC i gyrchu gwasanaethau, cyngor a gwybodaeth, neu i roi gwybod am bryderon am rywun. Nid ydym yn derbyn galwadau am ofal cymdeithasol i blant. Ar gyfer hynny, edrychwch ar y dudalen ar gyfer gysylltu â gofal cymdeithasol plant.  

Cyswllt:

Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion

Ffôn: 01656 642279
Cyfnewid testun: 18001 01656 642279
Cyfeiriad: Y Gyfarwyddiaeth Lles, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont, CF31 4WB.
Oriau agor:
8:30 i 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau
8:30 i 16:30 Dydd Gwener

Ffacs: 01656 724457
SMS: 07581 157014 (i gwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).
Argyfyngau y tu allan i oriau swyddfa: 01443 743665

Tîm ardal gogledd: 01656 311133
Tîm ardal gorllewin: 01656 642285
Tîm ardal dwyrain: 01656 753481
Tîm plant anabl/ Tîm pontio: 01656 815442

Mae’r dudalen hon wrthi’n cael ei datblygu.

Chwilio A i Y