Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Toiledau cyhoeddus

Roedd gwybodaeth am doiledau sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w gweld yn y Strategaeth Toiledau. Cymeradwywyd y Strategaeth hon gan Bwyllgor y Cabinet ym mis Mai 2019.

Cyfleusterau cyhoeddus sydd ar agor i’r cyhoedd
Enw Lleoliad Oriau agor
Yr Ancient Briton 1 Clevis Hill, Porthcawl, CF36 5NT Llun i Sul: 12pm i 11pm
Canolfan Gymunedol Awel Y Môr Teras Hutchwns, Porthcawl, CF36 5TP Llun i Sul: 9am i 5pm
Canolfan Bywyd Betws Heol Betws, Betws, CF32 8TB Llun i Sul: 9am i 5pm
Neuadd y Gweithwyr Blaengarw Blaengarw, CF32 8AW Llun i Sul: 8:30am i 1pm
Gorsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1LJ Llun i Sul: 9am i 5pm
Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AH Llun i Sul: 6am i 10pm
Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr Bryn yr Orsaf, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BN Llun i Sul: 6am i 10pm
Parc Gwledig Bryngarw Brynmenyn, CF32 8UU Llun i Sul: 9:30am i 5:30pm
Y Swyddfeydd Dinesig, Pen-y-bont ar Ogwr Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB Llun i Gwener: 7:30am i 5:30pm
Canolfan Bywyd Cwm Garw Hen Iard yr Orsaf, Pontycymer, CF32 8ES Llun i Sul: 7:30am i 9pm
Pafiliwn y Grand Yr Esplanade, Porthcawl, CF36 3YW Llun i Sul: 8:45am i 5:30pm
Toiledau Parc Griffin Heol Newydd, Porthcawl, CF36 5DN Llun i Sul: 9am i 5pm
Stryd John Stryd John, Porthcawl, CF36 3AJ Llun i Sul: 9am i 5pm
Tafarn y Jolly Sailor 1 Stryd yr Eglwys, Porthcawl, CF36 5PD Llun i Sul: 12pm i 11pm
Gwarchodfa Natur Cynffig Cynffig, CF33 4PT Llun i Sul: 9am i 4pm
Canolfan Chwaraeon Maesteg Hen Safle Forge, Nant-y-Crynwydd, Maesteg, CF34 9EB Llun i Sul: 6:30am i 9pm
Pwll Nofio Maesteg Stryd Alfred, Maesteg, CF34 9YW Llun i Sul: 6:30am i 9pm
Gorsaf Fysiau Maesteg Maesteg, CF34 9BY Llun i Sadwrn: 9am i 3pm
Toiled Symudol, Parc Manwerthu Llynfi, Maesteg Parc Manwerthu Llynfi, Maesteg CF34 9DS Ar Agor 24 Awr
Canolfan Bywyd Cwm Ogwr Heol Aber, Cwm Ogwr, CF32 7AJ Llun i Sul: 6:30am i 9:30pm
Llyfrgell Pencoed 54 Heol Pen-y-bont, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5RA Llun i Sul: 9:30am i 6pm
Cyfleusterau Cyhoeddus Pencoed Heol Pen-y-bont, Pencoed, CF35 6LY Llun i Sul: 9am i 5pm
Pwll Nofio Pencoed Heol Felindre, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5PB Llun i Sul: 6:30am i 9:30pm
Toiledau Rest Bay Maes Parcio Rest Bay, Porthcawl, CF36 3UW Llun i Sul: 9am i 5pm
Gwasanaethau Parc Sarn Parc Sarn, Sarn, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9SY Ar Agor 24 Awr
Pwll Nofio Ynysawdre Heol-Yr-Ysgol, Tondu, CF32 9ET Llun i Sul: 6am i 10pm

Map toiledau cenedlaethol

Mae lleoliad y toiledau hyn i’w weld ar fap toiledau LLe Llywodraeth Cymru.

Cynllun cysur

Mae gennym gynllun cysur ar waith sy’n cynnig grant i fusnesau sy’n caniatáu i’r cyhoedd ddefnyddio eu toiledau, heb orfod prynu unrhyw nwyddau. Mae’r busnesau canlynol yn cymryd rhan yn y cynllun:

 • Gwesty’r Pier Hotel, Esplanade, Porthcawl
 • Jolly Sailor, Notais
 • Ancient Briton, Notais

Cynllun Allwedd Cenedlaethol

Mae’r Cynllun Allwedd Cenedlaethol (NKS) yn cynnig mynediad annibynnol i bobl anabl i doiledau cyhoeddus dan glo ym mhob cwr o’r wlad. Mae toiledau gyda chloeon RADAR ar gael mewn:

 • canolfannau siopa
 • tafarndai
 • caffis
 • siopau adrannol
 • gorsafoedd bysiau a threnau

Gellir gweld cyfranogwyr lleol y cynllun hwn ar Restr Rhanbarthau Allwedd Radar.

Gellir prynu allweddi drwy’r cynllun NKS. Efallai y bydd angen i chi brofi eich anabledd.

Toiledau Changing Places

Datblygwyd y system map toiledau Lleoedd Newid gan Gymdeithas Toiledau Prydain mewn partneriaeth ag elusennau Mencap a Pamis. Mae’r system hon yn nodi cyfleusterau toiled mwy ar gyfer unigolion sy’n dioddef o Anawsterau Dysgu Dwys a Lluosog (ADDLl) a’u teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’r cyfleusterau hyn ar gael yn y mannau canlynol:

 • Canolfan Bywyd Pen-y-bont, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Gorsaf Drenau Pen-y-bont ar Ogwr
 • Gorsaf Draffordd Welcome Break Parc Sarn

Gallwch gael mwy o wybodaeth ar wefan Lleoedd Newid. Gellir dod o hyd i’r toiledau hyn ar y Map Toiledau.

Chwilio A i Y