Accessibility links

1
Dewis iaith

Ceisiadau am fathodyn glas

Ar gyfer pwy mae bathodynnau glas

Mae bathodyn glas yn ei gwneud yn haws i bobl anabl barcio’n nes at eu cyrchfan. Mae’n rhaid i’r anabledd fod yn barhaol a sylweddol. Yn ogystal, mae’n rhaid i’r ymgeiswyr:

  • fethu â cherdded
  • neu ei chael yn anodd iawn cerdded

Hefyd:

  • caiff pobl ag anawsterau gwybyddol nawr wneud cais
  • gall ymgeisydd fod yn yrrwr neu’n gyd-deithiwr

Chwilio A i Y