Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl)

Fe gynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ynghylch y CDLl rhwng Gorffennaf a Medi 2011.

Fel rhan o’r broses honno, mae unigolion a sefydliadau wedi cyflwyno safleoedd y maent hwy’n ystyried y dylid naill ai eu dyrannu yn y Cynllun, eu tynnu allan o’r Cynllun neu eu diwygio mewn rhyw ffordd. Gelwir y safleoedd hyn yn ‘Safleoedd Amgen’.

Mae’n ofynnol i’r Cyngor ymgynghori ynghylch y safleoedd hyn er mwyn canfod safbwyntiau’r cyhoedd amdanynt. Nid yw’r Cyngor yn hyrwyddo’r safleoedd hyn fel rhai i’w datblygu / diogelu.

Fe gynhaliodd y cyngor ymgynghoriad ynghylch y Safleoedd Amgen rhwng Hydref a Rhagfyr

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y