Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adroddiad Ymgynghori

Yn dilyn ymgynghori ynghylch fersiwn adneuo Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod haf 2011 a’r ymgynghoriad ynghylch Safleoedd Amgen yn ystod gaeaf 2011, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach wedi ystyried yr holl sylwadau a ddaeth i law.

Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2010, fe gytunodd y Cyngor i gyhoeddi Adroddiad Ymgynghori’r CDLl. Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r holl gamau y mae’r Cynllun wedi mynd drwyddynt, cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i gael ei archwilio.

Mae’r Adroddiad Ymgynghori hefyd yn nodi ymateb y Cyngor i’r holl sylwadau a gafwyd ar y Cynllun Adneuo a’r Safleoedd Amgen a gellir ei weld trwy ddilyn y dolenni isod.

Os byddwch yn dymuno mynd yn uniongyrchol at ymatebion unigolyn / sefydliad arbennig i’r Cynllun Adneuo, neu Safle Amgen penodol, defnyddiwch y dolenni ar wahân a geir isod os gwelwch yn dda.

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y