Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff, ffeiliau datblygu lleol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Gwastraff
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
WAS1 TAN 21: Gwastraff LlCC 2001
WAS2 Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru SWWRWPF 2003
WAS3 Adroddiadau Monitro Blynyddol Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru SWWRWPF 2005+
WAS4 Yn Gall gyda Gwastraff: Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru LlCC 2002
WAS5 Strategaeth Rheoli Gwastraff Trefol Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2004

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

SWWRWPF = Fforwm Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-orllewin Cymru

Chwilio A i Y