Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfleusterau Twristiaeth, Hamdden, Chwaraeon, Adloniant a Chymdeithasol a Chymunedol

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Dogfennau cyfleusterau cymunedol, cymdeithasol, hamddenol, chwaraeon, hamdden a thwristiaeth.
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
TLS1 TAN13: Twristiaeth Y Swyddfa Gymreig 1997
TLS3 TAN 13 Drafft: Twristiaeth LlCC 2006
TLS4 TAN 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored LlCC 2006
TLS5 Dringo’n Uwch – strategaeth ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol LlCC 2005
TLS6 Strategaeth Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2002
TLS7 Archwiliad Mannau Awyr Chwaraeon CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2010
TLS8 Archwiliad Mannau Chwarae i Blant CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2010
TLS9 Cynllun Addysg Sengl Pen-y-bont ar Ogwr CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2006
TLS10 Strategaeth Twristiaeth Diwygiedig - De-Ddwyrain Cymru Capital Regional Tourism 2003
TLS11 Strategaeth Ystadau Gofal Sylfaenol BILl Pen-y-bont ar Ogwr BILl Pen-y-bont ar Ogwr 2004
TLS12 Y Wlad sy’n Dysgu: Gweledigaeth ar Waith LlCC 2006
TLS13 Archwiliad Ddiweddonraf Rhandiroedd a Gerddi Gymunedol 2017 CBS Pen-y-bont ar Ogwr 2017

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

BILl = Bwrdd Iechyd Lleol

Chwilio A i Y