Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Canolfannau Manwerthu a Masnachol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gwarchod a gwella hyfywdra, atyniad a bywiogrwydd canolfannau tref a dosbarth yn y Fwrdeistref Sirol yn un o amcanion allweddol Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) Pen-y-bont ar Ogwr fel y’i mabwysiadwyd. I sicrhau hyn, fodd bynnag, mae angen sefydlu rhaglen fonitro effeithiol i archwilio sut mae Canolfannau Mawerthu a Masnachol y Fwrdeistref Sirol yn perfformio yn flynyddol.

Bob blwyddyn, mae Retailing and Commercial Centres in Bridgend County Borough yn dod ag archwiliadau iechyd canol tref blynyddol Pen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg ynghyd yn ogystal â diweddaru arolwg manwerthu Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae’r ddogfen felly yn darparu data cynhwysfawr am feddiannaeth a maint yr holl unedau yn y 3 Chanol Tref a’r Canolfan Manwerthu eraill yn y Fwrdeistref Sirol.

Mae Archwiliadau Iechyd Canol Tref Pen-y-bont ar Ogwr rhwng 1998 a 2001 hefyd ar gael.

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y