Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adfywio

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Adfywio

Rhif y ddogfen

Teitl y ddogfen

Cyhoeddwyd gan

Dyddiad

RGN1

Fframwaith Adfywio a Chynllun Gweithredu Cwm Garw

Peter Williams Consultants

2003

RGN2

Fframwaith Datblygu Porthcawl

CDN / Alder King / Halcrow / CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2004

RGN3

Ardal Adfywio Porthcawl: Arfarniad o Gynaliadwyedd

EPC

2004

RGN4

Strategaeth Werdd Cwm Garw

Groundwork / Garw Valley Regeneration Forum

1997

RGN5

Greening the Valleys

Greening the Valleys Partnership

1998

RGN6

Greening the Valleys Update

Greening the Valleys Partnership

1989

RGN7

Revitalising the Heart of Maesteg – Town Centre Strategy & Action Plan

URBED

2000

RGN8

Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2000

LlCC / ONS

2000

RGN9

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2005

LlCC / ONS

2005

RGN10

Mynegai Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru 2008

LlCC / ONS

 2008

RGN11

Canllawiau Cynllunio Glan y Dŵr Porthcawl

Halcrow/CDN Planning/ CBS Pen-y-bont ar Ogwr

2007

RGN12

Parod at y dyfodol:

Strategaeth i adfywio Pen-y-bont ar Ogwr 2008 - 2021

CBS Pen-y-bont ar Ogwr / SQW

2008

 

CDN = Carlisle Davies and North

EPC = Environmental Planning Consultancy

CBS = Cyngor Bwrdeistref Sirol

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

ONS = Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Chwilio A i Y