Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau a gyflwynwyd

Roedd un o’r dogfennau a gyflwynwyd gan y Cyngor i’r Arolygiaeth Gynllunio a Llywodraeth Cymru fel rhan o gyflwyno’r CDLl yn anghyflawn.

Dylai Dogfen SD67: Briff Datblygu Stormy Down fod wedi cynnwys adroddiad pwyllgor a briff datblygu a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad fel atodiad. Fodd bynnag, mewn camgymeriad, dim ond yr adroddiad pwyllgor gafodd ei gyflwyno.

I unioni’r sefyllfa hon, mae dogfen newydd, SD67A: Briff Datblygu Stormy Down wedi cael ei hychwanegu at y rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd. Mae SD67 wedi cael ei hailenwi: Adroddiad Esboniadol ar Friff Datblygu Stormy Down.

Mae’r canlynol yn rhestr o ddogfennau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer Archwilio Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Creu lleoedd cynaliadwy o ansawdd uchel - adfywio'n arwain y broses o ddosrannu datblygiadau

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y