Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Fe wnaethom wahodd cyflwyniadau’n ddiweddar gan ddatblygwyr, perchnogion tir a’r cyhoedd ar gyfer safleoedd i’w datblygu o’r newydd, eu hailddatblygu neu eu gwarchod yn y CDLl newydd. Daeth yr ymgynghoriad hwn i ben ar 9 Tachwedd 2018. Yr enw ar y safleoedd hyn yw ‘safleoedd ymgeisiol’ ac maent ar gael i’w gweld ar y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol.

Nid yw cyflwyno safle ymgeisiol yn gwarantu y bydd yn cael ei fwrw ymlaen i gynigion polisi’r Cynllun Datblygu Lleol yn y dyfodol. Hefyd nid yw’n gais cynllunio.

Nid yw’r gofrestr safleoedd hon yn ddogfen ymgynghorol ond mae ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd:

Chwilio A i Y