Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun ar Adnau Newydd

Hwn yw drafft llawn cyntaf cynllun datblygu lleol sy’n cael ei greu, sy’n nodi’r strategaeth, y weledigaeth, a pholisïau strategol a phwnc-benodol. Mae’n nodi ac yn pennu tir at ddibenion tai a chyflogaeth ac yn nodi pryd y caiff y defnyddiau hyn ac eraill eu caniatáu. Mae hefyd yn nodi meysydd lle mae polisïau amddiffyn yr amgylchedd rhag datblygiadau amhriodol yn berthnasol. Caiff adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd eu paratoi a’u cyhoeddi.

Bydd y Cynllun Ar Adnau terfynol yn destun ymgynghoriad ffurfiol fel bod modd cyflwyno sylwadau newydd. Gallant gynnwys cynigion ar gyfer newidiadau i bolisi neu safleoedd datblygu newydd neu ddiwygiedig. Bydd y cyngor yn cyhoeddi’r sylwadau a gaiff.

Chwilio A i Y