Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Fel rhan o'r pecyn cefnogi o fwy na £50m i fynd i'r afael â phwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod mwy na £38 miliwn ar gael drwy Gynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £100 i ddarparu cefnogaeth tuag at dalu eu biliau tanwydd gaeaf ar y grid.

Mae'r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau lles prawf modd oedran gweithio (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

 • Credyd Cynhwysol
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cysylltiedig ag Incwm
 • Cymorth Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys os ydynt yn talu am eu tanwydd ar fesurydd talu ymlaen llaw, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Diffinnir aelwyd gymwys ar gyfer y cynllun hwn isod:

Person sengl

 • Rydych chi'n gwneud cais i'r cynllun ar 18 Chwefror 2022 neu cyn hynny.
 • Rydych chi'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Rydych chi’n derbyn budd-dal lles prawf modd oedran gweithio cymwys ar gyfer unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.
 • Nid ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen.

Cwpl

 • Rydych chi, neu eich partner, yn gwneud cais i'r cynllun ar 18 Chwefror 2022 neu cyn hynny.
 • Chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch sy'n gyfrifol am dalu'r biliau tanwydd yn eich eiddo.
 • Rydych chi, eich partner, neu'r ddau ohonoch yn derbyn budd-dal lles prawf modd oedran gweithio cymwys ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.
 • Nid ydych chi neu eich partner wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen

Os ydych chi’n credu eich bod yn gymwys efallai i gael y gefnogaeth hon, gallwch gyflwyno cais drwy'r wefan hon o 13 Rhagfyr 2021 ymlaen.

Rhaid derbyn pob cais cyn 18 Chwefror 2022. Gwneir taliadau am geisiadau llwyddiannus rhwng mis Ionawr a diwedd mis Mawrth 2022.

Byddwch angen agor cyfrif drwy ‘Fy Nghyfrif’ os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. Ar ôl i chi greu cyfrif a mewngofnodi, cliciwch ar y tab gwasanaethau ar y bar glas, yna cliciwch ar ‘Gwnewch Gais amdano’’. Yma, cewch y ffurflen ar gyfer y Taliad Cymorth Tanwydd Gaeaf.

 

Os ydych chi'n profi caledi ariannol difrifol efallai yr hoffech chi wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).

Chwilio A i Y