Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyngor a chymorth i ofalwyr di-dâl

Bydd taliad un tro o £500 ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn cael Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022.

Mae'r taliad yn cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol y mae llawer o ofalwyr di-dâl wedi ei wynebu yn ystod y pandemig,  ac i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol sydd wedi dod i’w rhan.  Mae’r taliad wedi’i dargedu tuag at yr unigolion hynny sy’n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac sy’n derbyn Lwfans Gofalwr.

Nid yw unigolion yn gymwys ar gyfer y taliad os:

  • oes ganddynt hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr ond nad ydynt yn cael y taliad oherwydd eu bod yn cael budd-dal arall ar yr un gyfradd neu gyfradd uwch; neu
  • os ydynt ond yn cael premiwm gofalwr o fewn budd-dal prawf modd.

Os credwch y gallech fod yn gymwys ar gyfer y gefnogaeth hon, gallwch gyflwyno hawliad drwy'r wefan hon o 9am ar 16 Mai 2022.

Rhaid derbyn bob ffurflen gofrestru cyn 5pm ar 15 Gorffennaf 2022. Bydd taliadau ar gyfer hawliadau llwyddiannus yn cael eu gwneud o fis Mehefin hyd at ddiwedd mis Medi 2022.

Noder, dylech gofrestru gyda'r cyngor lle rydych chi’n byw, nid y cyngor lle mae’r person rydych chi’n gofalu amdano yn byw (os yw’n wahanol).

Chwilio A i Y