Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rheoli plâu

Os ydych yn cael problem gyda phlâu, cysylltwch â ni. Gallwn drin eiddo preswyl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Nid ydym yn gallu trin eiddo masnachol.

Gallwn drin rhai plâu am ddim. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • llygod mawr
  • llygod
  • chwilod duon
  • llau gwely

Rydym hefyd yn trin plâu eraill hefyd, megis chwain a gwenyn meirch ac mae'r ffioedd yn isod am hyn.

Prisoedd triniaeth rheoli pla cyffredin ar gyfer 2018 i 2019.
Mae hyn yn ford sy'n dangos taliadau am drin plâu cyffredin. Cyfanswm
Triniaeth o wenyn/wenyn meirch £75
Triniaeth o chwain £83

Nid ydym yn trin gwenyn y tu allan i'ch eiddo. Mae’n bosib y byddwn yn trin gwenyn y tu mewn i eiddo pan fo pryder o ran diogelu’r cyhoedd. Bydd angen caniatâd gwenynwr cofrestredig i wneud hyn.
Os oes gwenyn y tu allan i’ch eiddo, cysylltwch â Gwenynwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y