Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Polisi Torri Glaswellt 2019

Lleoliadau torri glaswellt

Rydyn ni’n gyfrifol am dorri glaswellt yn y mannau canlynol:

  • mannau cyhoeddus agored
  • lleiniau ymyl y ffordd
  • lleiniau canol
  • parciau a chaeau chwarae

Nid ydym yn torri glaswellt yn y mannau canlynol:

  • eiddo neu ystadau sy’n berchen i gyrff ar wahân i’r cyngor, er enghraifft cymdeithasau tai
  • tir preifat

Pa mor aml rydyn ni’n torri glaswellt

Byddwn yn dechrau torri glaswellt ym mis Ebrill ac yn parhau â’r gwaith hwn tan fis Hydref.

Glaswellt trefol

Glaswellt trefol yw’r glaswellt a geir mewn mannau cyhoeddus ac agored a lleiniau ymyl y ffordd. Caiff ei dorri saith gwaith y tymor. Rhwng mis Mawrth a mis medi, byddwn yn dechrau torri glaswellt trefol ar ddiwedd y mis. Bydd y torri gwair trefol yn dechrau eleni ar 24 Mawrth 2019.

Glaswellt gwledig

Glaswellt gwledig yw’r glaswellt a geir ar ochrau priffyrdd a lleiniau canol. Caiff ei dorri pedair gwaith y flwyddyn. Yn 2019, dyma fydd y drefn:

  • bydd y toriad cyntaf yn dechrau ar 23 Ebrill 2019
  • bydd yr ail doriad yn dechrau ar 3 Mehefin 2019
  • bydd y trydydd toriad yn dechrau ar 15 Gorffennaf 2019
  • bydd y pedwerydd toriad yn dechrau ar 2 Medi 2019

Lonydd gwledig

Caiff glaswellt lonydd gwledig ei dorri ddwywaith y flwyddyn. Bydd y toriad cyntaf yn dechrau ym mis Mai a’r ail doriad ar ddiwedd mis Awst.

Parciau a chaeau chwarae

Yn gyffredinol caiff y glaswellt a geir mewn parciau a chaeau chwarae ei dorri bob 10 diwrnod gwaith drwy gydol y tymor.

Mae’n bosib y bydd yr holl amserlenni torri glaswellt yn newid yn ôl y tywydd a chyflwr y ddaear.

Chwilio A i Y