Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Yr ymgyrch lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu

Wrth siarad am wastraff, mae’n bwysig cofio ‘lleihau, ailddefnyddio, ac ailgylchu’. Lleihau yw torri’n ôl ar faint o wastraff rydyn ni’n ei greu. Ailddefnyddio yw dod o hyd i ffordd newydd o ddefnyddio eitemau heb orfod eu taflu. Ailgylchu yw defnyddio deunyddiau gwastraff i greu cynhyrchion newydd y gellir eu gwerthu eto.

Lleihau

Mae siopa’n fedrus nid yn unig yn ein helpu ni i leihau gwastraff, ond hefyd mae’n helpu i arbed arian. Mae creu rhestri siopa, osgoi eitemau tafladwy a phrynu cynhyrchion oes hir neu ailddefnyddiadwy yn helpu i gyd.

Ailddefnyddio

Mae posib ailddefnyddio cynhyrchion fwy nag unwaith yn aml. Mae posib eu hailddefnyddio yn yr un ffordd, fel poteli llefrith gwydr y gallwch chi eu rhoi’n ôl, neu at bwrpas arall, fel defnyddio hen jariau jam i storio bwyd. Mae atgyweirio cynhyrchion, eu gwerthu ymlaen neu eu cyfrannu at elusen/grwpiau cymunedol yn lleihau gwastraff hefyd. Pan mae hynny’n bosib, mae ailddefnyddio’n well nag ailgylchu oherwydd nid oes rhaid ailbrosesu’r eitem cyn gellir ei defnyddio eto.

Ailgylchu

Os nad oes modd ailddefnyddio cynnyrch, mae ailgylchu’n atal ei anfon i safle tirlenwi drwy ei droi’n nwydd neu gynnyrch newydd.
Gall hyn gynnwys troi’r hen ddeunydd yn fersiwn newydd o’r un peth, neu’n rhywbeth cwbl wahanol. Er enghraifft, gall poteli gwydr wedi’u defnyddio ddod yn boteli newydd, neu rywbeth arall, fel defnyddio deunyddiau ffordd mewn prosiectau adeiladu.
Gall llawer o eitemau gael eu hailgylchu drwy ddefnyddio’r gwasanaeth casgliad ailgylchu wythnosol a’n canolfannau ailgylchu cymunedol.

Chwilio A i Y