Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hoffi bwyd casáu gwastraff

Nod Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yw gwneud y defnydd gorau o’r bwyd rydych chi wedi’i brynu. Mae gwefan yr ymgyrch yn cynnwys llawer o gyngor buddiol, gan gynnwys y canlynol:

  • cyngor ar storio i gadw bwyd yn fwy ffres am gyfnod hirach
  • syniadau ar gyfer ryseitiau
  • canllaw defnyddiol ar ddognau i’ch helpu chi i sicrhau mai dim ond y bwyd rydych chi ei angen rydych chi’n ei goginio

Gwastraff bwyd yng Nghymru

Mae siopwyr Cymru’n taflu cyfanswm anhygoel o 400,000 o dunelli o wastraff bwyd a diod bob blwyddyn. Yn fras, mae hyn yn draean o’r holl fwyd rydyn ni’n ei brynu. Mae gwastraffu bwyd yn taro ein pocedi ni hefyd, gan fod tua £600 miliwn yn cael ei wastraffu ar fwyd a allai fod wedi cael ei fwyta yng Nghymru bob blwyddyn. Mae hynny tua £700 y cartref y flwyddyn!

Pum cyngor ar gyfer gwneud y defnydd gorau o’ch bwyd

  1. Cynlluniwch eich prydau bwyd a llunio rhestri siopa er mwyn prynu beth rydych chi ei angen yn unig.
  2. Ewch ati i rewi unrhyw fwyd na fydd yn cael ei fwyta ar unwaith fel eich bod yn gallu ei ddefnyddio rywdro eto.
  3. Gosodwch dymheredd yr oergell rhwng un a phum gradd i gael y gorau o’ch bwyd.
  4. Er na ddylech chi ddefnyddio eich bwyd ar ôl y dyddiad ‘use by’ sydd arno, mae’n ddiogel bwyta bwyd sydd wedi mynd heibio’r dyddiad ‘best before’ sydd arno, ond efallai na fydd ar ei orau.
  5. Defnyddiwch weddillion bwyd i greu prydau newydd blasus.

Dim ots pa mor ddyfeisgar ydych chi wrth wneud y defnydd gorau o’ch bwyd, mae rhywfaint o wastraff nad oes posib ei osgoi yn mynd i fod. Edrychwch beth allwch chi ei roi yn y cadi cegin brown yma.

Chwilio A i Y