Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cewynnau go iawn

Rhwng ei eni a chwblhau dod i arfer â defnyddio poti, bydd babi, ar gyfartaledd, yn mynd drwy tua 5,000 o gewynnau.

Yn ogystal â bod yn ddrud, mae cewynnau tafladwy’n cymryd tua 300 o flynyddoedd i bydru, gan ryddhau nwy methan i’r atmosffer.

Rydym yn cefnogi Ymgyrch Cewynnau Go Iawn Ailgylchu dros Gymru, sy’n hybu cewynnau i’w hailddefnyddio. Mae’n darparu gwybodaeth a chyngor diduedd am ddewis y cewynnau go iawn addas i’ch babi.

Mwy o wybodaeth ar wefan yr Ymgyrch Cewynnau Go Iawn.

Chwilio A i Y