Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff gardd

Mae modd cofrestru bellach ar gyfer casgliadau ailgylchu gwastraff gardd eleni, a fydd yn dechrau yn y gwanwyn.

Sut mae’n gweithio

Mae’r casgliad gwastraff gardd ar gael i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cesglir gwastraff gardd rhwng 15 Mawrth 2021 a 12 Tachwedd 2021 a chaiff ei gasglu bob yn ail wythnos. Gallwch gael gwybod pryd mae eich diwrnod casglu chi ar-lein.

Rhowch eich bagiau o wastraff gardd ar ymyl y ffordd rhwng 7pm y noson cyn y casgliad a 7am ar ddiwrnod y casgliad.

Faint mae’n costio

Codir ffi flynyddol o £38.91 fesul cartref, neu £34.85 i bensiynwyr. Mae pob cartref sy’n cofrestru’n cael dau fag gardd i gasglu a storio gwastraff gardd yn barod ar gyfer y diwrnod casglu. Gellir prynu bagiau ychwanegol am ffi flynyddol ychwanegol o £5.08

Ni ad-delir y ffi hon.

Rydym yn casglu

Rydym yn casglu:

  • planhigion, blodau a chwyn
  • glaswellt a dail
  • toriadau llwyni

Nid ydym yn casglu

Nid ydym yn casglu:

  • gwastraff cegin
  • gwastraff cyffredinol
  • pridd, rwbel neu logiau
  • rhywogaethau ymledol megis Llysiau'r Dial

Gallwch ailgylchu eich gwastraff gardd am ddim yn eich canolfan ailgylchu gymunedol agosaf.

Symud tŷ

Os byddwch yn symud tŷ, gellir symud y casgliad i’ch cyfeiriad newydd os yw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Cysylltwch â ni gyda manylion eich cyfeiriad newydd.

Cyswllt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y