Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Danfon bagiau glas a gwyrdd

Mae’r tabl isod yn dangos pryd y gallwch ddisgwyl eich danfoniad o fagiau gwyrdd a glas. Dim ond canllaw ydy’r dyddiadau hyn, a gallant newid. Bydd pob ardal yn cymryd tua 10 diwrnod o’r dyddiadau dechrau a amcangyfrifir isod.

Mae’r tabl hwn yn dangos pryd y dylai aelwydydd dderbyn eu bagiau glas a gwyrdd.
Ardal Amcangyfrif o ddyddiadau dechrau ar gyfer darparu i ddechrau o:
Abercynffig 26 Medi 2019
Bettws 2 Awst 2019
Bracla 7 Hydref 2019
Broadlands 24 Gorffennaf 2019
Bryncethin 26 Medi 2019
Brynmenyn 2 Awst 2019
Bryntirion

18 Hydref 2019

Caerau 15 Medi 2019
Cefn Cribbwr 26 Medi 2019
Cefn Glas 18 Hydref 2019
Coity 13 Awst 2019
Court Colman 18 Hydref 2019
Coytrahen 22 Gorffennaf 2019
Cwm Ogwr 2 Awst 2019
De Corneli 4 Medi 2019
Garth 15 Medi 2019
Gilfach Goch 2 Awst 2019
Gogledd Corneli 4 Medi 2019
Heol-y-Cyw 2 Awst 2019
Litchard 13 Awst 2019
Llangenior 2 Awst 2019
Llangrallo 7 Hydref 2019
Maesteg 15 Medi 2019
Melin Ifan Ddu 2 Awst 2019
Melin Wyllt 18 Hydref 2019
Merthyr Mawr 24 Gorffennaf 2019
Mynyddcynffig 26 Medi 2019
Nantyfyllon 15 Medi 2019
Nantymoel 22 Gorffennaf 2019
Pant Hirwaun 13 Awst 2019
Pencoed 26 Medi 2019
Pen-y-bont ar Ogwr 7 Hydref 2019
Pen-y-Fai 18 Hydref 2019
Pîl 4 Medi 2019
Pontycymmer 22 Gorffennaf 2019
Porthcawl 29 Hydref 2019
Sarn 26 Medi 2019
Tondu 26 Medi 2019
Trelales 24 Awst 2019
Wig Fach 4 Medi 2019
Y Drenewydd 4 Medi 2019
Ynysawdre 26 Medi 2019

Chwilio A i Y