Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cewynnau a gwastraff amsugnol

Mewn casgliadau Cynnyrch Hylendid Amsugnol (CHA) rydym yn cymryd y canlynol:      
  • cynfasau gwely amsugnol
  • padiau a chewynnau anymataliaeth oedolion          
  • ffedogau tafladwy   
  • cewynnau
  • hancesi papur
  • menig plastig       
  • bagiau stoma
  • hancesi gwlyb

Nid yw casgliadau CHA ar gyfer cynhyrchion hylendid benywaidd, a ddylai fynd i fagiau sbwriel arferol. Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu bob pythefnos ar yr un diwrnod â chasgliad eich sbwriel nad oes posib ei ailgylchu.

 

Chwilio A i Y