Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Graeanu ffyrdd a phalmentydd

Yn ystod tywydd oer, rydyn ni’n derbyn rhagolygon penodol am y tywydd deirgwaith y dydd. Mae’r rhagolygon yn sôn am dir uchel mewndirol, tir isel mewndirol ac ardaloedd yr arfordir.

Hefyd rydyn ni’n gofalu am bum gorsaf dywydd mewn gwahanol leoliadau ledled y fwrdeistref sirol. Mae’r rhain yn defnyddio offer fel synwyryddion rhew i roi manylion i ni am bethau fel amodau atmosfferig a thymheredd arwynebau’r ffyrdd lleol.

Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth yma i broffwydo beth fydd amodau’r tywydd ac i benderfynu a oes angen gweithredu ymhellach.

Defnydd o gerbydau graeanu

Pan mae’n mynd yn oer iawn, rydyn ni’n defnyddio nifer o gerbydau arbenigol, fel loriau graeanu, i gadw’r ffyrdd yn glir a’r traffig yn symud. Os oes disgwyl rhew, rydyn ni’n trin y rhannau sy’n cael eu defnyddio fwyaf o’r rhwydwaith ffyrdd gyda halen craig mân i atal rhew a barrug.

Mae graeanu’r ffyrdd yn dibynnu ar nifer o ffactorau, fel lleithder a chlosrwydd.

Nid yw’n effeithiol rhoi halen ar ben eira ffres, felly ni fyddwch yn gweld cerbyd graeanu’n gwneud hyn pan mae’n bwrw eira. Rhaid clirio’r ffyrdd gydag aradr eira cyn bod posib eu trin. Rhaid i ni fod yn ofalus iawn o ran pryd a sut mae ffyrdd yn cael eu trin oherwydd mae halen yn llawer llai effeithiol pan mae’r tymheredd yn gostwng o dan -10 gradd Celsius.

Ar gyfer ardaloedd i gerddwyr, rydyn ni’n defnyddio offer arbenigol i chwistrellu dŵr hallt, toddiant hallt sy’n helpu i doddi’r rhew. Rydyn ni hefyd yn clirio eira gyda llaw ac yn defnyddio peiriannau chwythu eira.

Rydyn ni’n cadw hyd at 4,500 o dunelli o halen ac mae cynlluniau yn eu lle i gael cyflenwadau ychwanegol yn ystod cyfnodau hir o dywydd gaeafol difrifol. Hefyd rydyn ni’n cydweithio ag awdurdodau cyfagos i roi a derbyn help yn ôl yr angen.

Chwilio A i Y