Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu a gwastraff yn ystod tywydd drwg

Mae eira a rhew yn gallu bod yn beryglus iawn i gerbydau ailgylchu, yn enwedig ar ffyrdd culion a serth. Hefyd gall palmentydd a llwybrau troed gael eu heffeithio gan rew, sy’n eu gwneud yn beryglus i’w defnyddio i gasglwyr sbwriel ac ailgylchu.

Ochr yn ochr â’n partner gwastraff, Kier, byddwn yn gwneud ein gorau bob amser i sicrhau bod ein casgliadau sbwriel ac ailgylchu’n digwydd fel arfer dros y gaeaf. Er hynny, mae rhai anawsterau ac oedi’n anochel os yw’r tywydd yn hynod arw.

Byddwn yn rhoi gwybodaeth gyson i drigolion y fwrdeistref am newidiadau dros dro i’r gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu drwy gyfrwng y canlynol:

Yn ystod cyfnodau o dywydd drwg iawn, bydd y sefyllfa’n cael ei hadolygu’n rheolaidd. Rhoddir cymaint o rybudd â phosib ymlaen llaw am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth, felly cadwch lygad am ddiweddariadau pellach.

I helpu’r cyhoedd i waredu gwastraff, byddwn yn ceisio clirio ffyrdd mynediad at ganolfannau ailgylchu yn ystod cyfnodau o dywydd drwg iawn.

Beth i’w wneud pan fydd casgliadau’n cael eu canslo

Os oes raid canslo casgliadau oherwydd rhew neu eira, byddwn yn gwneud cyhoeddiad yma, ar Facebook ac ar Twitter, ac i’r cyfryngau lleol.

Os caiff eich casgliad ei ganslo, peidiwch â rhoi unrhyw beth allan ar ochr y ffordd oherwydd ni fydd yn cael ei gasglu tan eich casgliad nesaf.

Os yw casgliadau bagiau sbwriel wedi’u canslo, ni fyddwch yn cael eich cosbi am roi dwywaith gymaint o fagiau allan ar y diwrnod casglu nesaf. Er enghraifft, cewch roi pedwar bag allan yn lle dau.

Chwilio A i Y