Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Rheoli coed

Dwy ffordd o ddelio â choed peryglus

I roi sylw i goeden beryglus ar dir cyhoeddus, gallwch anfon e-bost i’r adran Gynllunio a gofyn am gyngor cyfreithiol.

Anfon e-bost i’r adran Gynllunio am help

Yn eich e-bost, nodwch yr union leoliad a natur y broblem. Ein cyfeiriad e-bost yw planning@bridgend.gov.uk.

Cael cyngor cyfreithiol pellach

I wybod sut orau i weithredu mewn achosion cymhleth, mae posib i chi gael cyngor cyfreithiol. Gallai cyfreithiwr eich cynghori chi, neu gallwn ni ddarparu rhywfaint o gyngor ar y mater drwy ddefnyddio’r manylion isod.

Cyswllt


Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid testun: Rhowch 18002 cyn bob un o’n rhifau.
Cyfeiriad: Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Llun i Iau: 8.30am tan 5pm
Gwener: 8.30am tan 4.30pm

T: 017581 157014 (ar gyfer cwsmeriaid byddar a thrwm eu clyw).

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Hefyd gallwch wylio’r fideo yma i ddod i wybod mwy am SignVideo BSL Live.

Beth na fyddwn yn ei wneud

Rydyn ni’n rheoli’r holl waith cynnal a chadw hanfodol ar goed ac yn rhoi sylw i goed peryglus. Ond eto, ni fyddwn yn addasu coed:

  • am resymau cosmetig neu ymddangosiad
  • am eu bod yn blocio golau
  • er budd panelau solar
  • oherwydd colli neu darfu ar signal teledu neu loeren
  • os ydynt yn blocio golygfa
  • oherwydd colli dail, ffrwythau neu weddillion eraill, ac ni fyddwn yn cael
  • gwared ar y rhain chwaith
  • oherwydd canghennau’n hongian dros dir cyfagos
  • am eu bod yn dal neu’n siglo’n agos at eiddo

Amserlen y gwaith sydd wedi’i drefnu ar goed

Wardiau y mae gwaith ar goed wedi’i drefnu ar eu cyfer fesul mis.
Ward Mis
Dwyrain Canol Porthcawl Hydref, Tachwedd.
Gorllewin Canol Porthcawl Tachwedd.
Corneli Rhagfyr.
Newton Rhagfyr.
Bryntirion, Trelales a Merthyr Mawr Rhagfyr.
Nottage Rhagfyr.
Llangewydd a Brynhyfryd Ionawr.
Cefn Glas Ionawr.
Penyfai Rhagfyr.
Newcastle Rhagfyr.
Morfa Rhagfyr.
Pendre Chwefror.
Penprysg Chwefror.
Oldcastle Chwefror, Mawrth.
Bracla Mawrth, Ebrill.
Hendre Ebrill.
Litchard Ebrill.
Bryncethin Ebrill.
Felindre Ebrill.
Ynysawdre Ebrill.
Sarn Ebrill, Mail.
Cefn Cribwr Mai.
Pîl Mai.
Abercynffig Mai.
Bryncoch Mai.
Betws Mai.
Llangeinor Dim gwaith wedi'i drefnu.
Blackmill Mai.
Cwm Ogwr Mai.
Nantymoel Mai.
Pontycymer Mai.
Llangynwyd Mai.
Gorllewin Maesteg Mai.
Dwyrain Maesteg Mai.
Caerau Dim gwaith wedi'i drefnu.

Rydym yn sicrhau bod taflenni gwaith ar gyfer coed unigol ar gael os oes angen. Anfonwch e-bost atom ni ar Andrew.care@bridgend.gov.uk.

Gwybodaeth am blannu coed

Rydyn ni’n gweithredu prosiect plannu a thrin coed mawr. Edrychwch ar ein herthygl ‘Gwaith i gadw “fforest drefol” y fwrdeistref sirol mewn cyflwr da’ am fwy o wybodaeth ac edrychwch ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Coed ar dir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

Edrychwch ar wefan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen am fwy o wybodaeth am y degau o erwau maen nhw’n berchen arnyn nhw ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y