Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu, gwastraff a'r amgylchedd

Newidiadau i wasanaeth gwastraff ac ailgylchu oherwydd gŵyl y banc

Bydd ychydig o newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos nesaf oherwydd Gŵyl Banc y Gwanwyn.

Ni fydd casgliadau ailgylchu a gwastraff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddydd Llun, 31 Mai a bydd casgliadau'n digwydd un diwrnod yn hwyrach na'r arfer am weddill yr wythnos hyd at ddydd Sadwrn, 5 Mehefin.

Gwastraff Coronafeirws

Os oes gan rywun yn eich tŷ chi symptomau coronafeirws, dylai hancesi papur o bob math sydd wedi’u defnyddio i lanhau arwynebau gael eu rhoi mewn bagiau dwbl (gan ddefnyddio bagiau plastig) a’u rhoi i’r naill ochr am 72 awr cyn eu rhoi yn y bag gwastraff glas.

Peidiwch â rhoi unrhyw hancesi papur, papur cegin, papur toiled na hancesi papur gwlyb yn eich bagiau ailgylchu.

Chwilio A i Y