Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu, gwastraff a'r amgylchedd

Covid-19 a gwastraff PPE

Os oes gan rywun yn eich tŷ chi symptomau coronafeirws, dylai hancesi papur o bob math sydd wedi’u defnyddio i lanhau arwynebau gael eu rhoi mewn bagiau dwbl (gan ddefnyddio bagiau plastig) a’u rhoi i’r naill ochr am 72 awr cyn eu rhoi yn y bag gwastraff glas.

Peidiwch â rhoi unrhyw hancesi papur, papur cegin, papur toiled na hancesi papur gwlyb yn eich bagiau ailgylchu.

Nid yw profion llif unffordd na’u pecynnau yn addas i’w hailgylchu, ac ni ddylent gael eu gwaredu mewn cynwysyddion ailgylchu cartref.

Ni ellir ailgylchu’r profion a gallant hefyd achosi risg o heintiad.

I waredu citiau prawf yn ddiogel, rhowch yr holl eitemau a ddefnyddiwyd ar gyfer y prawf, gan gynnwys y pecyn plastig, mewn bag ac yna rhoi’r bag yn eich bin gwastraff cartref cyffredinol. Dylech wneud hyn p’un a yw’r prawf yn bositif neu’n negatif.

Chwilio A i Y