Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu, gwastraff a'r amgylchedd

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl y banc 

Ni fydd casgliadau ddydd Llun 3 Mai oherwydd gŵyl y banc. Cesglir gwastraff ac ailgylchu ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer tan ddydd Sadwrn 8 Mai.

Gwastraff Coronafeirws

Os oes gan rywun yn eich tŷ chi symptomau coronafeirws, dylai hancesi papur o bob math sydd wedi’u defnyddio i lanhau arwynebau gael eu rhoi mewn bagiau dwbl (gan ddefnyddio bagiau plastig) a’u rhoi i’r naill ochr am 72 awr cyn eu rhoi yn y bag gwastraff glas.

Peidiwch â rhoi unrhyw hancesi papur, papur cegin, papur toiled na hancesi papur gwlyb yn eich bagiau ailgylchu.

Chwilio A i Y