Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu, gwastraff a'r amgylchedd

Gŵyl y banc

Oherwydd gŵyl y banc, ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu ddydd Llun 31 Awst. Bydd y casgliadau ddiwrnod yn hwyrach tan ddydd Sadwrn 5 Medi.

Gwastraff Coronafeirws

Os oes gan rywun yn eich tŷ chi symptomau coronafeirws, dylai hancesi papur o bob math sydd wedi’u defnyddio i lanhau arwynebau gael eu rhoi mewn bagiau dwbl (gan ddefnyddio bagiau plastig) a’u rhoi i’r naill ochr am 72 awr cyn eu rhoi yn y bag gwastraff glas.

Peidiwch â rhoi unrhyw hancesi papur, papur cegin, papur toiled na hancesi papur gwlyb yn eich bagiau ailgylchu.

Chwilio A i Y