Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion y Cyngor i nodi Mis y Plentyn Milwrol

Bydd ysgolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi Mis y Plentyn Milwrol fis Ebrill yma.

Mae’r digwyddiad wedi’i gynnal gan SSCE Cymru - sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth o anghenion addysgol plant o deuluoedd y Lluoedd Arfog yng Nghymru - ac yn ceisio pwysleisio’r rôl bwysig mae plant milwyr yn ei chwarae yng nghymuned y Lluoedd Arfog.

Mae ysgolion yn cael eu hannog i gymryd rhan yn y digwyddiad drwy gynnal gweithgareddau a chodi ymwybyddiaeth.

Mae gweithgareddau wedi’u hawgrymu gan SSCE Cymru yn cynnwys annog plant Milwyr i fod yn greadigol ac ysgrifennu eu straeon eu hunain am fod yn blentyn Milwr, gan ddangos ar fap lle mae plant Milwyr wedi byw neu lle mae eu rhieni wedi gorfod mynd i weithio, a gofyn i ddisgyblion rannu eu gwerthfawrogiad o’r Lluoedd Arfog drwy ysgrifennu cerddi, caneuon neu ysgrifennu llythyrau.

Mae ysgolion hefyd yn cael eu hannog i rannu eu gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol a thagio @SSCECymru a defnyddio’r hashnodau #MisyPlentynMilwrol a #MofMC.

Ceir rhestr lawn o weithgareddau a awgrymir i ysgolion ar wefan SSCE Cymru.

Mae Mis y Plentyn Milwrol yn gyfle i ganmol teuluoedd y Lluoedd Arfog a’u plant am yr aberthau dyddiol maent yn eu gwneud a'r heriau maent yn eu goresgyn.

Hoffem annog ein lleoliadau addysg ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ymgymryd â gweithgareddau drwy gydol y mis i ddathlu a chodi ymwybyddiaeth o brofiadau unigryw'r grŵp yma o blant a phobl ifanc a dod yn amgylchedd sy’n fwy ystyrlon o’r Lluoedd Arfog.

Lindsay Harvey, Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg a Chymorth i Deuluoedd

Chwilio A i Y