Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgolion lleol yn chwilio am ddynion a menywod 'lolipop'

Mae dwy swydd wag ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol yn cael eu hysbysebu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i'w gwneud hi'n fwy diogel i blant a rhieni groesi ffyrdd prysur ar eu ffordd yn ôl ac ymlaen i'r ysgol.

Ar hyn o bryd mae gan y cyngor ddwy swydd wag ar gyfer Hebryngwyr Croesfannau Ysgol - un yn Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig ac un yn Ysgol Gynradd Bryncethin.

Mae pawb yn cytuno ei bod yn bwysig cael hebryngwyr croesfannau mewn ysgolion lleol ar draws y fwrdeistref ond mae'r swyddi hyn yn aml yn anodd eu llenwi oherwydd yr oriau gwaith anarferol sy'n cwympo bob ochr i amseroedd y mae ysgolion yn dechrau a gorffen.

Byddem wrth ein bodd clywed gan aelodau o’r gymuned a all ddangos ymwybyddiaeth o draffig, ymdeimlad o gyfrifoldeb, ac sy’n awyddus i ddangos ymroddiad ac ymrwymiad wrth gyflawni swydd bwysig iawn i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i gerddwyr.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, Richard Young

Mae'r swydd yn cynnwys stopio traffig i gynorthwyo cerddwyr i groesi'r ffordd, cadw golwg am beryglon posibl ger ardaloedd croesi, a helpu i addysgu plant ar faterion diogelwch ar y ffyrdd. Bydd gwisg yn cael ei darparu a bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio tua chwech neu saith awr yr wythnos.

I wneud cais am un o'r swyddi hyn ewch i'r dudalen swyddi ar wefan y cyngor. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd 01656 642529.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y