Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol gynradd yn cau ar ôl i staff brofi’n bositif ar gyfer Covid-19

Mae ysgol gynradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cau dros dro ar ôl i aelod o staff brofi'n bositif ar gyfer Covid-19.

Mae Ysgol Gynradd Croesty ym Mhencoed wedi cau heddiw a bydd ar gau am y rhan gyntaf o wythnos nesaf o leiaf, oherwydd bod nifer o staff yn gorfod hunanynysu.

Yn anffodus, gan fod nifer o staff yn hunanynysu, mae'n golygu nad oes digon o aelodau staff i gadw'r ysgol ar agor.

Mae'r ysgol wedi hysbysu rhieni a gofalwyr am y sefyllfa, ac mae athrawon yr ysgol wedi gosod gwaith ar gyfer y plant i'w gwblhau'n ddigidol o gartref.

Bydd yr ysgol yn ailagor cyn gynted â phosib.

Dywedodd Charles Smith, aelod cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros addysg

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y