Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Gynradd Cefn Cribwr yn cael dosbarthiadau newydd

Mae gwaith i ddarparu dosbarthiadau newydd ar gyfer disgyblion Ysgol Gynradd Cefn Cribwr yn cyrraedd ei gyfnodau olaf, gyda'r bwriad i ddangos y dosbarthiadau'n gynnar fis nesaf.

Er gwaethaf yr heriau a achoswyd gan bandemig coronafeirws Covid-19, mae'r gwaith i ddymchwel dosbarth dwbl symudol anaddas a gosod dau ddosbarth arsylwi newydd yn eu lle wedi parhau.

Maent wedi cael eu dylunio'n arbennig ar gyfer cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol, ac yn cynnwys toiledau newydd, ystafell gotiau ac ardaloedd storio.

Mae'r prosiect gwerth £513,000 hefyd yn cynnwys ardal ddiogel ar gyfer ymyriadau, ac ardal chwarae meddal allanol newydd.

Mae'r prosiect sylweddol hwn wedi cael ei gwblhau, er gwaethaf yr heriau a godwyd gan bandemig coronafeirws.

Yn ogystal â sicrhau cyflyrau gweithio diogel, mae'r prosiect wedi gorfod cystadlu gyda materion ynghylch argaeledd cyflenwadau adeiladu a mwy.

Mae'n wych gweld bod y gwaith ar fin cael ei gwblhau, ac y bydd disgyblion yn gallu mwynhau buddion eu dosbarthiadau newydd yn fuan

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio:

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Mae hwn wedi bod yn brosiect hir a phwysig i'r gymuned leol, ac roedd y diweddar Steve White, pennaeth, yn hanfodol o ran sicrhau ei fod yn digwydd.

"Pan fydd y dosbarthiadau newydd yn agor fis nesaf, byddant yn deyrnged i'w ymdrechion, ac yn elwa cenedlaethau newydd o blant lleol yn fawr."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y