Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Fusnes PopUp - llwyddiant ysgubol arall!

Mae mwy na 80 o entrepreneuriaid lleol newydd wedi cael yr wybodaeth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl mynd ar gwrs wythnos o hyd gydag Ysgol Fusnes PopUp yr wythnos diwethaf.

Roedd cwrs Ysgol Fusnes PopUp, a gafodd ei gynnal yng Nghanolfan Bywyd Halo ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn annog yr entrepreneuriaid i gymryd y cam cyntaf tuag at ddechrau eu menter eu hunain. Roedd y cwrs yn cael ei gefnogi'n llawn gan dîm Cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r tîm yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Roedd amrywiaeth o bynciau’n cael eu trafod bob diwrnod, gan gynnwys dechrau busnes am ddim, gwerthu a'r sgiliau cymhleth sydd eu hangen i farchnata. Roedd yr entrepreneuriaid yn falch iawn o'r cyngor a’r wybodaeth a oedd ar gael er mwyn cael dysgu a datblygu wrth ddechrau eu busnes eu hunain. Hefyd, cafodd yr entrepreneuriaid ddysgu sut mae creu gwefan effeithiol am ddim a sut mae dod o hyd i gwsmeriaid ar-lein ac all-lein drwy dechnegau gwerthu a marchnata pwerus.

Dywedodd Kaylea Robyn Dowling, a oedd yn Ysgol Fusnes PopUp yr wythnos diwethaf: “Doeddwn i ddim yn disgwyl llawer wrth fynd i’r digwyddiad am ddim hwn ac fe gefais fy siomi ar yr ochr orau. Roedd y cynnwys a’r ffordd y cafodd ei gyflwyno yn arbennig ac roedd yr wybodaeth a gafodd ei rhannu yn amhrisiadwy.

“Rydw i wedi bod yn gweithio ym myd busnes ers wyth mis erbyn hyn ac wedi dysgu cymaint o bethau a fyddai wedi bod yn werthfawr i mi wrth ddechrau arni. Mae Ysgol Fusnes PopUp wir eisiau helpu cynifer o bobl â phosib ac fe fyddwn yn annog unrhyw un i fanteisio ar y cyfle i fynd i un o’r digwyddiadau hyn. Chewch chi mo’ch siomi.”

Roedd Ysgol Fusnes PopUp yn llwyddiant ysgubol eto ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac roedd mwy na 80 o bobl yn bresennol, a'r rheini ar dân eisiau dysgu sgiliau a gwybodaeth newydd i fynd â'u syniad am fusnes i’r cam nesaf.

Yn y dyfodol, byddwn yn parhau i weithio gydag entrepreneuriaid lleol er mwyn eu helpu i wireddu eu syniadau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau neu os hoffech chi gael rhagor o help a chymorth, byddwn i’n eich annog i gysylltu â'n Tîm Cyflogadwyedd cyfeillgar i gael rhagor o wybodaeth.

Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

I gael rhagor o wybodaeth am y ffordd gall Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eich helpu i ddatblygu eich syniad am fusnes, cysylltwch â’r tîm ar 01656 815317 neu anfonwch e-bost yn: employability@bridgend.gov.uk.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y