Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol fusnes fflach rad ac am ddim yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr

Bydd y PopUp Business School unigryw, rhad ac am ddim, yn dod i Ben-y-bont ar Ogwr am y tro cyntaf fis Mehefin. Bydd yn galluogi’r bobl sy’n cymryd rhan i ddechrau eu busnesau eu hunain heb gyllid nac arian.

Cynhelir y PopUp Business School yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Llun 18 Mehefin i ddydd Gwener 29 Mehefin, a bydd yn agored i unrhyw un sydd eisiau dechrau ei fusnes ei hun. Mae’r ysgol fusnes wedi’i threfnu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chymdeithas Tai Cymoedd i’r Arfordir.

Bydd y cwrs hyfforddi rhad ac am ddim, pythefnos o hyd, yn cynorthwyo ac yn galluogi’r bobl sy’n cymryd rhan i ddechrau busnes ac yn rhoi’r hyder iddynt gymryd y cam cyntaf.

Dywedodd Simon Paine, cyd-sylfaenydd y PopUp Business School: “Mae’r PopUp Business School yn galluogi pobl leol i newid eu byd eu hunain. Nid yw ein dull ni’n draddodiadol. Nid ydym ni’n trafferthu â chynlluniau busnes. Nid ydym ni’n credu mewn benthyciadau a grantiau. Rydym ni’n gwybod bod hynny’n atal mwy o bobl na’u helpu.

“Mae tri deg y cant o’r bobl sy’n dod ar ein cwrs yn dechrau eu busnes cyn diwedd y gweithdy ac mae 27 y cant yn gwerthu eu heitem gyntaf. Caiff unrhyw un ym Mhen-y-bont ar Ogwr a fyddai’n hoffi dysgu sgiliau newydd, neu sydd â syniad busnes neu fusnes newydd, gadw lle ar y cwrs a chael cyngor ymarferol, hyfforddiant a ffordd glir ymlaen.”

Mae’r PopUp Business School yn darparu dull arloesol a newydd o ddysgu sgiliau allweddol i helpu pobl sy’n dechrau ac yn tyfu eu busnesau. Mae nifer o gynghorau yn cefnogi’r dull newydd hwn a fydd yn helpu i ategu’r gwaith gwych sydd eisoes yn cael ei wneud gan ddarparwyr lleol wrth gynorthwyo busnesau i sefydlu eu hunain.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio ac Addysg

Dywedodd Donna Baddeley, Prif Weithredwr, Cymoedd i’r Arfordir: “Rydym ni’n falch iawn o weithio gyda’n partneriaid i ddod â dull creadigol ac arloesol o gefnogi ein cwsmeriaid i archwilio ffyrdd newydd o gyflwyno’u syniadau i’r farchnad. Gall sefydlu eich busnes eich hun fod yn brofiad pryderus ac unig – bydd yr ysgol fusnes fflach yn helpu pobl i oresgyn y rhwystrau hyn.”

Mae’r amserlen hyfforddi yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ymarferol, hyfforddiant unigol, sesiynau gweithdy a chymorth gan gymheiriaid. Mae pynciau’r gweithdai yn cynnwys dechrau busnes heb fuddsoddiad, gwerthu a marchnata, creu gwefan am ddim a dod o hyd i gwsmeriaid.

I gadw lle am ddim ar PopUp Business School Pen-y-bont ar Ogwr, ewch i Ysgol Fusnes Untro Pen-y-bont ar Ogwr.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y