Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysgol Fusnes Am Ddim yn dychwelyd i Ben-y-bont ar Ogwr!

Mae Ysgol Fusnes PopYp am ddim sy’n darparu gwybodaeth ac adnoddau i'r cyfranogwyr i ddechrau eu busnes eu hun heb gyllid nac arian yn dychwelyd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am wythnos yn ystod mis Hydref!

Yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr Halo rhwng dydd Llun 28 a dydd Gwener 1 Tachwedd 10am tan 3pm, bydd y Tîm PopYp yn cynnal ein cwrs busnes amgen blaengar sy’n dangos ffyrdd ymarferol i chi ddechrau busnes am ddim, gan annog y cyfranogwyr i gymryd eu cam cyntaf at sefydlu eu menter eu hunain. Does dim angen cynllun busnes nac unrhyw gyfalaf i ddechrau arni, dim ond dod i'r digwyddiad a gwrando ar yr holl wybodaeth ddefnyddiol.

Mae’r digwyddiad wythnos am ddim i gyd ac yn cael ei gyllido gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, Llywodraeth Cymru a gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd tîm Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr wrth law i roi unrhyw gefnogaeth ychwanegol i chi ar ôl y cwrs.

Gyda gwahanol bynciau’n cael eu cynnig bob dydd, mae'r cwrs wythnos yn rhoi sylw i bopeth, o sut i ddechrau busnes am ddim i werthiant a marchnata. Hefyd, bydd y cyfranogwyr yn cael gwybod sut mae creu gwefan effeithiol am ddim a sut mae dod o hyd i gwsmeriaid ar-lein ac all-lein drwy dechnegau gwerthu a marchnata pwerus. Does dim rhaid i chi ddod bob dydd, ond po fwyaf y dewch chi, y mwyaf y byddwch chi’n elwa. Mae pob sesiwn am ddim ond mae'r llefydd yn gyfyngedig, felly mae archebu’n hanfodol.

Mae’r Ysgol Fusnes PopYp yn gyfle gwych i unigolion lleol sydd â diddordeb brwd mewn sefydlu eu busnes eu hunain. Gall sefydlu eich busnes eich hun fod yn gam unig ac ofnus, ond bydd yr ysgol fusnes popyp yn helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd a chael gwybodaeth a hyder i gymryd y cam cyntaf hwnnw.

Bydd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i weithio gyda chleientiaid ar ôl y digwyddiad, gan sicrhau bod eu syniadau’n dwyn ffrwyth.

Rydyn ni’n falch o fod yn cefnogi hyn fel partneriaid Ysgol Fusnes PopYp Pen-y-bont ar Ogwr a hoffem annog cymaint o bobl â phosib sydd â diddordeb mewn busnes i ddod i’r digwyddiad hwn fedr newid eu bywyd.

Dhanisha Patel, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol

Mynnwch eich lle am ddim nawr ac archebu ar-lein ar wefan Ysgol Fusnes PopYp Pen-y-bont ar Ogwr.

Chwilio A i Y