Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ysbyty maes COVID-19 i gynnal sesiynau rhoi gwaed sy'n achub bywydau

Caiff ysbyty maes COVID-19 a sefydlwyd ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei ddefnyddio i gasglu rhoddion gwaed hanfodol bwysig drwy gydol mis Awst.

 

Mae'r ysbyty, sy'n cynnwys 400 o welyau ac sydd wedi'i leoli ar safle'r hen uned Harman Becker ar Ystad Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, ymhlith sawl un a gafodd eu sefydlu'n gyflym ar draws y rhanbarth er mwyn darparu mwy o welyau a helpu i dynnu pwysau oddi ar ysbytai lleol.

Diolch i'r lefelau isel o achosion o COVID-19 cyfredol, bydd yr ysbyty'n gallu cynnal cyfres o glinigau rhoi gwaed ar 7, 10, 11, 19, 20 a 21 Awst – gallwch drefnu apwyntiad i fynd a rhoi gwaed ar wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru'n dibynnu ar gefnogaeth gan roddwyr gwaed newydd a phresennol ar draws Cymru. Diolch iddyn nhw, mae lefelau stoc gwaed wedi parhau i fod yn dda drwy gydol y pandemig, ac rwy'n gobeithio y bydd pobl leol ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi'r apêl ddiweddaraf hon.

Gan ystyried y gyfradd heintio isel gyfredol yn yr ardal, mae'n gwneud synnwyr perffaith i ddefnyddio cyfleusterau'r ysbyty maes, tra'u bod yn parhau i fod yn gymharol rhydd, fel amgylchedd diogel a glân lle gall pobl roi gwaed a chwarae eu rhan i helpu i ymladd yn erbyn lledaeniad y coronafeirws.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Ychwanegodd Richard Lee, arweinydd clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer Ysbyty Maes Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae'r ysbyty maes yn enghraifft ysbrydoledig o sut mae sefydliadau wedi gallu gweithio mewn modd hyblyg i sicrhau bod adnoddau ar gael i gefnogi'r boblogaeth leol drwy gydol y pandemig COVID-19.

“Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru i ddarparu safle lleol y mae angen mawr amdano er mwyn galluogi ein cymunedau i gyfrannu eu rhoddion i gleifion sydd mewn angen ledled Cymru.”

Dywedodd Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru: “Bu'n rhaid i ni ailfeddwl ein model o gasglu yn sylweddol ar ddechrau'r pandemig, ond mae ein dulliau newydd o weithio wedi'n galluogi ni i barhau i ddiwallu anghenion cleifion Cymru.

“Rydym wedi gwneud newidiadau sylweddol i'r gwasanaeth i sicrhau y gallwn gynnal ein lefelau uchel o ddiogelwch drwy gydol y pandemig, o gyflwyno safleoedd newydd sy'n bodloni'r canllawiau cadw pellter cymdeithasol diweddaraf, i ddarparu cyfarpar diogelu personol i'r holl staff a glanhau ein hamgylcheddau clinigol yn drylwyr.

“Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg am adael i ni ddefnyddio'u safle dros y misoedd nesaf.

“Os nad ydych wedi rhoi gwaed o'r blaen, gofynnwn i chi neilltuo ychydig o amser nawr er mwyn ystyried gwneud hynny.”

  • Dyddiadau'r clinig yn Ysbyty Maes Pen-y-bont ar Ogwr, ar safle'r hen uned Harman Becker, yw 7, 10, 11, 19, 20 a 21 Awst. Er mwyn trefnu apwyntiadau, ewch i wales/app

Chwilio A i Y