Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Yr heddlu’n apelio am dystion yn dilyn tân amheus yng Nghaerau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi Heddlu De Cymru wrth iddynt archwilio achos tân amheus yng Nghaerau.

Dechreuodd y tân tua 3.30pm ar ddydd Mercher 7 Gorffennaf yn yr hen adeilad Progressive Club ar Heol Caerau.

Achoswyd difrod mawr i’r eiddo, ond ni chafodd neb eu hanafu diolch i ymdrechion Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, a lwyddodd i reoli a diffodd y tân.

Mae Heddlu De Cymru wedi cyhoeddi apêl am dystion, ac wedi gofyn i bobl gysylltu â nhw.

Gallwch wneud hyn drwy e-bostio SWP101@south-wales.police.uk, ffonio 101, ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ei adrodd ar-lein drwy’r dudalen we ‘Cynnig Gwybodaeth’.

Gallai’r digwyddiad hwn fod wedi bod llawer gwaeth heb weithredoedd cyflym Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Byddwn yn cefnogi'r heddlu a'r gwasanaethau brys wrth iddynt barhau i archwilio beth achosiodd y tân, ac rwy’n annog unrhyw un a oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â'r heddlu.

Cynghorydd Stuart Baldwin, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y