Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ymgynghoriad asesiad llesiant yn cael ei lansio ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae ymgynghoriad wedi ei lansio i geisio cael dealltwriaeth o’r hyn sydd bwysicaf, o ran llesiant, i bobl a chymunedau ardal Cwm Taf Morgannwg.

Mae’r ymgynghoriad, sydd ar ffurf arolwg ar-lein, yn rhoi’r cyfle i drigolion gael dweud eu dweud ar Asesiad Llesiant a fydd yn y pen draw yn ffurfio sail i Gynllun Llesiant a gyhoeddir yn Ebrill 2023.

Rheolwyd yr asesiad gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr (PSB), sy’n grŵp o sefydliadau'r sector cyhoeddus ac nid er elw sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a gwnaed hynny ar y cyd gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf dros ardal Cwm Taf Morgannwg gyfan yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tydfil a Rhondda Cynon Taf. 

Gofynnir yn yr arolwg am farn trigolion ar rai materion allweddol o’r asesiad yn ymwneud â llesiant diwylliannol, economaidd, amgylcheddol, a chymdeithasol yn cynnwys tai a di-gartrefedd, iechyd corfforol a meddyliol a llesiant a diogelwch cymunedol. 

Mae llesiant yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny’n cysylltu â’r amgylchedd, yr economi, y gwasanaethau sydd eu hangen arnom a’r diwylliant rydym yn ei rannu.

Mae’r Asesiad Llesiant wedi dod â gwybodaeth leol a chenedlaethol sydd ar gael at ei gilydd, gan gynnwys canfyddiadau o ymgysylltiad â phobl sydd wedi rhoi cipolwg a dealltwriaeth i ni o gyflwr presennol llesiant ar gyfer ein cymunedau.

Mae’n bwysig ein bod yn cynnwys y trigolion yn y cyfnod ymgynghori hwn fel y gallwn greu’r canlyniadau mwyaf effeithiol ar gyfer llesiant y gymuned yn y dyfodol fel cyfanwaith, ac rwy’n erfyn ar bobl i sicrhau bod eu barn yn cael ei chlywed drwy’r arolwg hwn.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Ceir dolen i arolwg yr ymgynghoriad ar wefan yr awdurdod lleol yma.

Chwilio A i Y